ĐỀ TÀI - Tìm hiểu phế liệu trong nghành sản xuất nước cam ép

 


Đất nước ngày càng phát triển đi kèm với sự phát triển đó là sự đòi hỏi về cuộc sống mới của con người, chính vì thế mà con người không ngừng phát triển nghiên cứu, tìm kiếm, sáng tạo cái mới để làm cho thế giới con người sinh động hơn. Chẳng hạn từ tên của một loại quả mà con người biến đổi nó với nhiều tên gọi khác nhau, ví dụ như quả cam gồm có cam sành, cam đường, cam ngọt…, bên cạnh đó những phế liệu từ quả cam như vỏ, bã ép, hạt, quả không đạt tiêu chuẩn… con người đã tận dụng nó để làm nên các sản phẩm mới như trích ly tinh dầu, mức cam, xí mụi,…, mà không lãng phí nguyên liệu.

Cam là một loại quả có giá trị dinh dưỡng cao, mang lại sức khỏe tốt và giá trị kinh tế cho con người, …,  đó là nguồn lực để cây cam được trồng phổ biến như hiện nay. Con người đơn thuần sử dụng cam để ăn, để vắt nước uống hằng ngày. Trong công nghiệp quả cam – chủ yếu là tép cam được sử dụng như một nguồn nguyên liệu cho ngành chế biến với các sản phẩm được bày bán khắp thị trường như nước cam ép đóng chai, mức cam… để tiện sử dụng. Còn những phần không dùng được của quả cam được gọi là phế liệu thì nhà sản xuất sẽ phải làm thế nào?

Hãy đặt câu hỏi cho các nhà máy sản xuất nước ép cam, họ chỉ lấy phần nước của quả, vậy những phần còn lại của quả họ sẽ đưa đi đâu và xử lý như thế nào?Hãy tưởng tượng mà xem để có được một khối nước cam thì nhà máy phải dùng biết bao nhiêu là nguyên liệu và thải bỏ biết bao nhiêu là phế liệu. Nếu nguồn phế liệu đó không có biết cách giải quyết thải ra ngoài môi trường sẽ như thế nào và con người sẽ phải chịu những gì, nhà sản xuất sẽ bị tổn thất ra sao và còn nhiều vấn đề khác. Chính vì thế nhóm xin được trình bày về “tìm hiểu phế liệu trong ngành sản xuất nước cam ép” để giải quyết vấn đề. 


NỘI DUNG:


Phần I: GIỚI THIỆU NGÀNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƯỚC CAM ÉP..............1

1.1        Tổng quan về nguyên liệu cam.......................................................................1

1.2        Thành phần hóa học và công dụng quả cam.................................................2

1.3        Giới thiệu sản phẩm nước cam ép..................................................................3

1.4        Quy trình công nghệ sản xuất nước cam ép:.................................................4

Phần II: TỔNG QUAN VỀ PHẾ LIỆU TRONG SẢN XUẤT NƯỚC CAM ÉP............5

2.1        Thực trạng về phế liệu của ngành CNTP......................................................5

2.2        Phế liệu trong sản xuất nước cam ép:............................................................7

2.3        Một số sản phẩm tận dụng phế liệu trong sản xuất nước cam ép...............8

2.3.1 Sản xuất mứt:...............................................................................................8

2.3.2 Sản xuất tinh dầu :.....................................................................................15

2.3.3 Sản xuất pectin :.........................................................................................20

Phần III: NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ PHẾ LIỆU TRONG SẢN XUẤT NƯỚC CAM ÉP ............................................................................................................................................28

KẾT LUẬN.............................................................................................................................30

TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................................................31


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: