GIỚI THIỆU KỸ THUẬT CỐ ĐỊNH TẾ BÀO VI SINH VẬT

 


Sự cố định tế bào vi sinh vật là quá trình gắn tế bào vi sinh vật vào phase riêng biệt tách khỏi phase tự do của dung dịch, nhưng vẫn có khả năng trao đổi chất với các phân tử cơ chất có mặt trong phase tự do nói trên.


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: