HỆ THỐNG tưới cây tự ĐỘNG DÙNG PIC (có code và layout)

 1.1 Giới thiệu

Nhằm tự động hoá trong việc chăm sóc cây trồng và áp dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực trồng trọt. Hệ thống tưới cây tự động có thể giúp người trồng tiết kiệm nhiều thời gian hơn trong việc tưới cây, hệ thống có thể phát hiện được khi nào vùng đất xung quanh khu vực gốc cây thiếu nước và tự động tưới cho cây.

1.2 Mục đích nghiên cứu

Sử dụng vi điều khiển PIC16F877A và kỹ năng lập trình trên nền tảng lập trình CCS compiler để tạo ra hệ thống tưới cây tự động.

1.3 Đối tượng nghiên cứu

Vi điều khiển, cảm biến độ ẩm đất, thu phát RF, LCD.

1.4 Phạm vi nghiên cứu

Mô hình chỉ sử dụng với máy bom công xuất nhỏ 12v, van nước điện từ 12v với 2 cảm biến hoạt động từ 0% đến 100% độ ẩm đất. Khoảng cách truyền RF trong phạm vi ngắn.

1.5 Kết quả mong muốn

Hệ thống tưới hoạt động khi: Độ ẩm đất ở vị trí đặt cảm biến dưới khoảng giá trị đặt trước thì máy bơm và van nước điện từ tại vị trí đặt cảm biến hoạt động và khi vượt ngưỡng giá trị đặt thì hệ thống tắt theo bảng sau:


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: