Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất bánh kem xốp tại Công ty Cp bánh keo Vinabico

 


- Khảo sát quy trình công nghệ sản xuất bánh kem xốp tại phân xưởng sản xuất bánh kem xốp.

- Khảo sát độ ẩm vỏ bánh kem xốp tại công đoạn làm nguội và sự ảnh hưởng độ ẩm của vỏ bánh lên chất lượng bánh thành phẩm bị mềm trước hạn sử dụng.

- Khảo sát lượng kem trên mỗi lốc bánh.

- Khảo sát lượng bánh vỡ vụn tại công đoạn chia cắt bánh.

- Đưa ra giải pháp thay thế thiết bị hoặc dây chuyền sản xuất, hoàn thiện dây chuyền sản xuất bánh kem xốp, sản xuất có hiệu quả, nâng cao sản lượng, dần khôi phục vị trí sản phẩm bánh kem xốp của công ty trên thị trường.


NỘI DUNG:TRANG BÌA…………… i

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

LỜI CẢM ƠN ii

TÓM TẮT iii

MỤC LỤC v

DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ viii

DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU ix

DANH SÁCH CÁC CÁC SƠ ĐỒ x

DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT xi

Chương 1 1

MỞ ĐẦU 1

1.1.    Đặt vấn đề 2

1.2. Lý do thực hiện đề tài 2

1.3. Mục tiêu của đề tài 2

1.4.    Giới hạn đề tài 2

Chuơng 2 4

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VINABICO 4

VÀ SẢN PHẨM BÁNH KEM XỐP 4

2.1. Giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần bánh kẹo Vinabico 5

    2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 5

    2.1.2.   Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty 6

    2.1.3.   Sơ đồ tổng thể mặt bằng công ty VINABICO 6

2.2.   Khái quát về bánh kem xốp 8

2.3.   Hoạt động sản xuất ở phân xưởng bánh kem xốp của công ty cổ phần Vinabico 8

Chương 3 11

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BÁNH KEM XỐP 11

3.1. Nguyên liệu sản xuất bánh kem xốp 12

3.1.1.    Các loại bột 12

3.1.2.  Nước 13

3.1.3.   Đường RE 14

3.1.4.   Chất béo 14

3.1.5.   Sữa bột béo 15

3.1.6.  Tinh dầu 15

3.1.7.  Chất màu 15

3.1.8.  Acid citric 15

3.1.9.    Chất tạo xốp 15

3.2.   Quy trình công nghệ sản xuất bánh kem xốp 16

3.2.1.   Định mức nguyên liệu cho 1000kg bánh thành phẩm Red_Cocktail Coop_Mart 16

3.2.2.  Quy trình công nghệ sản xuất bánh kem xốp 18

3.2.3.   Thuyết minh quy trình công nghệ 19 

3.2.4.   Kiểm tra bán thành phẩm trên dây chuyền sản xuất 36

Chương 4 39

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39

4.1.  Thời gian và địa điểm tiến hành nghiên cứu 40

4.2.  Nội dung nghiên cứu 40

    4.3.  Phương pháp nghiên cứu 42

4.3.1.  Khảo sát độ ẩm vỏ bánh kem xốp tại công đoạn làm nguội và sự ảnh hưởng  độ ẩm của vỏ bánh lên chất lượng bánh thành phẩm bị mềm trước hạn sử dụng 43

4.3.2.  Khảo sát lượng kem trên mỗi lốc bánh 45

4.3.3.  Khảo sát lượng bánh vỡ vụn tại công đoạn chia cắt bánh 46

Chương 5 48

KẾT QUẢ - BÀN LUẬN 48


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: