NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ BỆNH CHÁY BÌA LÁ (XANTHOMONAS ORYZAE PV.ORYZAE) TRÊN LÚA BẰNG THỰC KHUẨN THỂNGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ BỆNH CHÁY BÌA LÁ (XANTHOMONAS ORYZAE PV.ORYZAE) TRÊN LÚA BẰNG THỰC KHUẨN THỂ.


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: