ĐỒ ÁN - BÁO CÁO MÔ HÌNH KHO LẠNH DÀN TRẢI

 


Trong cuộc sống hiện đại, hệ  thống  kho lạnh  là một trong những thiết bị  không thể thiếu trong khách sạn, nhà hàng, nhà máy sản xuất, chế biến thức ăn…. Để vận hành những hệ  thống điều hoà này, chúng ta cần một lượng năng lượng lớn (điện năng ), có thể chiếm tới 50% tổng năng lượng sử dụng của cả nhà máy . 

Các kho lạnh chiếm tỷ  trọng rất lớn trong vấn đề bảo quản thực phẩm, đóng góp chung vào công việc xử  lý sau thu hoạch đối với các lĩnh vực nông nghiệp và thủy hải sản.

Nhận thấy được tầm quan trọng của các kho lạnh trong đời sống và sản xuất, với tinh thần học tập và vận dụng thực tiễn, chúng em lựa chọn đề  tài “Kho lạnh dàn trải” để tiến hành nghiên cứu và xây dụng.


NỘI DUNG:


Chương 1: Tổng quan  .....................................................................................................................  3

( Giới thiệu chung về kho lạnh)  .....................................................  Error! Bookmark not defined.

1.1: Kho lạnh:..............................................................................................................................  3

Kho lạnh là gì?  ........................................................................................................................  3

Ứng dụng kho lạnh trong bảo quản:  .......................................................................................  3

Việc sử dụng kho lạnh đang rất phổ biến vì nó mang lại nhiều lợi ích, giá trị cao cho doanh 

nghiệp.  .....................................................................................................................................  3

Hiện nay kho lạnh được sử dụng nhiều nhất trong công nghiệp chế biến thực phẩm, bảo 

quản hàng hóa:  ........................................................................................................................  3

Lợi ích khi lắp đặt kho lạnh:  ...................................................................................................  4

Cấu tạo kho lạnh bảo quản:  .....................................................................................................  4

Phần cách nhiệt:  ......................................................................................................................  4

1.2: Nguyên lý hoạt động  ............................................................................................................  6

Chương 2: Thiết kế, xây dựng mô hình  ........................................................................................  11

2.1: Lựa chọn các thiết bị  ..........................................................................................................  11

2.2: Phần khung.  .......................................................................................................................  16

2.3: Phần nhiệt.  .........................................................................................................................  21

2.4: Phần điện............................................................................................................................  24

Chương 3: Vận hành  .....................................................................................................................  28

3.1: Hút chân không:  .................................................................................................................  28

3.2: Vận hành:  ...........................................................................................................................  28

Chương 4: Kết luận  .......................................................................................................................  29


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: