ĐỒ ÁN - Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết mặt bíchĐồ án môn học Công nghệ chế tạo máy là một môn học mang tính tổng hợp các kiến thức đã học có liên quan tới công nghệ chế tạo máy (như các môn học Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kim loại, Công nghệ chế tạo phôi, Vẽ kĩ thuật cơ khí, Dung sai,…) để chế tạo được một chi tiết  máy nhằm bảo đảm được các yêu cầu về kỹ thuật và tính kinh tế trong sản xuất, phù hợp với điều kiện công nghệ hiện tại, với thời gian và phương pháp gia công tối ưu,… Muốn đạt được tất cả các điều trên thì ta phải thiết kế được một quy trình công nghệ gia công hợp lý.

Trong quá trình thực hiện Đồ án người sinh viên phải nắm vững các kiến thức về các phương pháp tạo phôi, các phương pháp gia công, định vị, gá đặt, đo lường,… và biết cách lựa chọn ra phương pháp tối ưu, hợp lý nhất. Một quy trình công nghệ hợp lý là áp dụng được những công nghệ, máy móc phù hợp với điều kiện trong nước, thời gian gia công ngắn, chi phí cho gia công thấp nhưng chi tiết vẫn đảm bảo được kích thước và dung sai đúng với yêu cầu kỹ thuật đặt ra, có giá thành rẻ đáp ứng được nhu cầu của xã hội.

Các số liệu, thông số do tra bảng hoặc tính toán đều dựa vào các tài liệu và kinh nghiệm của cô hướng dẫn .

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đồ án thiết kế quy trình công nghệ do trình độ và năng lực còn nhiều hạn chế nên không thể tránh khỏi những sai sót trong quá trình tính toán cũng như chọn các số liệu. Chúng em rất mong cô góp ý, để chúng em bổ sung  kiến thức của mình được hoàn thiện hơn .


NỘI DUNG:


LỜI NÓI ĐẦU 7

CHƯƠNG I: NGHIÊN CỨU CHI TIẾT GIA CÔNG 8

I. Chức năng và điều kiện làm việc: 8

II. Điều kiện kỹ thuật: 8

CHƯƠNG II. XÁC ĐỊNH DẠNG SẢN XUẤT 10

I. Trọng lượng chi tiết: 10

II. Sản lượng hàng năm: 11

CHƯƠNG III: CHỌN PHÔI VÀ PHƯƠNG PHÁP  CHẾ TẠO PHÔI 12

I. Chọn phôi: 12

II. Tra lượng dư đúc: 15

CHƯƠNG IV: CHỌN PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG  VÀ LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 17

I. Nguyên tắc chọn tiến trình gia công: 17

II. Các phương án gia công: 19

CHƯƠNG V: THIẾT KẾ NGUYÊN CÔNG 22

I. Nguyên công 1: 22

II. Nguyên công 2: 33

III. Nguyên công 3: 38

IV. Nguyên công 4: 41

V. Nguyên công 5: 46

VI. Nguyên công 6: 49

CHƯƠNG VI: XÁC ĐỊNH LƯỢNG DƯ GIA CÔNG 53

I. Xác định lượng dư gia công lỗ  : 53

II. Xác định lượng dư gia công cho các nguyên công còn lại: 59

CHƯƠNG VII: XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ CẮT 62

CHƯƠNG VIII.  TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ ĐỒ GÁ 70

I. Sơ đồ nguyên lý: 70

II. Nguyên lý hoạt động: 70

III. Tính lực kẹp cần thiết khi khoét: 71

IV. Tính toán đường kính bu-lông: 72

V. Kiểm tra bền theo ứng suất tương đương: 73

VI. Tính sai số cho phép của đồ gá: 73

VII. Yêu cầu kỹ thuật của đồ gá: 74


LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD


M_tả

2 nhận xét: