ĐỒ ÁN - Thiết kế tủ điều khiển sử dụng phương pháp sao – tam giácHiện nay trong công nghiệp có rất nhiều loại động cơ. Tùy thuộc vào yêu cầu sử dụng, đặc tính mà mỗi loại động cơ được áp dụng trong một giới hạn riêng. Động cơ điện không đồng bộ được sử dụng phổ biến và rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực đời sống cũng như sản xuất bởi những ưu điểm vượt trội của nó so với những loại động cơ khác. Tuy nhiên, một hạn chế của loại động cơ này là dòng điện khi khởi động lớn làm ảnh hưởng đến thiết bị và lưới điện. Vỳ vậy, em muốn tìm hiểu và thiết kế một phương án khởi động cho động cơ không đồng bộ đảm bảo các tiêu chí đơn giản, dễ lắp đặt, sửa chữa. Đó là lí do em chọn đề tài “ thiết kế tủ điều khiển sử dụng phương pháp sao – tam giác ”.


NỘI DUNG:


A. MỞ ĐẦU ............................................................................................. 2

1. Lý do chọn đề tài .............................................................................. 2

2. Mục tiêu nghiên cứu ......................................................................... 2

3. Nội dung đề tài .................................................................................. 3

4. Đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu ................................. 3

5. Kế hoạch nghiên cứu ........................................................................ 3

6. Dự kiến kết quả đạt được của đề tài và khả năng ứng dụng ............. 3

B. NỘI DUNG .......................................................................................... 4

CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU VỀ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ .............. 4

1.1. Giới thiệu chung ............................................................................ 4

1.2. Cấu tạo ........................................................................................... 4

1.2.1. Phần tĩnh (Stato) ..................................................................... 5

1.2.2. Phần quay (Rôto) .................................................................... 6

1.2.3. Các bộ phận khác .................................................................... 7

1.3. Nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ .......................... 8

1.4. Các phương pháp mở máy của động cơ không đồng bộ ............... 9

1.4.1. Mở máy trực tiếp .................................................................... 9

1.4.2. Mở máy bằng phương pháp giảm điện áp đặt vào dây quấn

stator ............................................................................................. 10

1.4.3. Mở máy bằng cách đưa điện trở phụ vào roto ...................... 13

CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU TỔNG QUÁT MỘT SỐ KHÍ CỤ ĐIỆN CÓ

TRONG MẠCH ...................................................................................... 15

2.1.Tổng quan về khí cụ điện.............................................................. 15

2.1.1. Khái niệm .............................................................................. 15

2.1.2. Phân loại ............................................................................... 15

2.1.3. Các yêu cầu cơ bản của khí cụ điện ...................................... 15

2.2. Aptomát (CB – Circuit breaker)................................................... 16

2.3. Công tắc tơ (Contactor) ................................................................ 18

2.4. Rơle nhiệt (OLR – Overload relay) ............................................. 21

2.5. Rơle thời gian (TR – Timer relay) ............................................... 24

2.6. Bộ nút ấn (PB –Pushbutton)......................................................... 27

2.7. Cầu chì (Fuse) .............................................................................. 28

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ TỦ ĐIỀU KHIỂN SỬ DỤNG PHƯƠNG

PHÁP SAO TAM GIÁC ........................................................................ 30

3.1. Giới thiệu tổng quan .................................................................... 30

3.2.Thiết kế mạch khởi động động cơ KĐB ba pha sử dụng phương

pháp đổi nối sao - tam giác ................................................................. 31

3.2.1. Mạch khởi động động cơ ...................................................... 31

3.2.2. Nguyên lý hoạt động ............................................................. 32

3.2.3. Nhận xét ................................................................................ 32

3.3. Lắp đặt tủ điều khiển đổi nối sao – tam giác ............................... 33

3.3.1. Thông số động cơ ................................................................. 33

3.3.2. Tính chọn các các thiết bị ..................................................... 33

3.3.3. Hình ảnh mô hình thực tế ..................................................... 36

C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................... 37

TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................... 38


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: