ĐỒ ÁN - Thuyết minh thiết kế kỹ thuật điện điện nhẹ tòa nhà Hong Kong Tower

 


Toàn bộ các vật liệu, thiết bị và công tác lắp đặt của hệ thống điện sẽ được thiết kế phù hợp với các yêu cầu của các Quy phạm, các Tiêu chuẩn, các Hướng dẫn, các Quy cách thực hành sau đây và các tài liệu khác được phát hành bởi cơ quan chức năng địa phương cho công tác điện như sau:

TCXD 16-1986: Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng;


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1: CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG 5

I.1.CÁC TIÊU CHUẨN VÀ PHẠM VI ÁP DÙNG 5

I.2.PHẠM VI CẤP ĐIỆN CỦA DỰ ÁN 6

I.3.TÍNH TOÁN LỰA CHỌN CÔNG SUẤT PHỤ TẢI 6

CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT 8

II.1.SUẤT PHỤ TẢI TÍNH TOÁN TỪNG CĂN HỘ 8

2.1.1.Công suất căn hộ 2 phòng ngủ: 8

2.1.2.Công suất căn hộ 3 phòng ngủ: 9

2.1.3.Công suất căn hộ Penhouse: 11

II.2.CÔNG SUẤT TÍNH TOÁN CĂN HỘ 11

2.2.1.Qui mô căn hộ: 11

2.2.2.Công suất tính toán phụ tải tổng phần căn hộ: 12

II.3.TỔNG HỢP CÔNG SUẤT 12

2.3.1.Công suất tòa nhà A: 12

2.3.2. Công suất tòa nhà B: 14

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN CHỌN CÔNG SUẤT 16

III.1.TÍNH TOÁN LỰA CHỌN MÁY PHÁT ĐIỆN 16

III.2.TÍNH TOÁN LỰA CHỌN MÁY BIẾN ÁP 16

3.3.1.Tính toán lựa chọn công suất máy biến áp nhà B : 16

3.3.2.Tính toán lựa chọn công suất máy biến áp nhà A : 16

CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN lựa chọn thiết bị điện 18

IV.1.TÍNH TOÁN CHỌN MÁY CẮT 18

4.1.1.Tính toán dòng điện và chọn dòng máy cắt thuộc MBA1 : 18

4.1.2.Tính toán dòng điện và chọn dòng máy cắt thuộc MBA2 : 19

IV.2.LỰA CHỌN TIẾT DIỆN DÂY DẪN VÀ THANH CÁI 21

4.2.1.Lựa chọn dây dẫn và thanh cái theo dòng định mức máy cắt sau MBA1 : 22

4.2.2.Lựa chọn dây dẫn và thanh cái theo dòng định mức máy cắt sau MBA2 : 23

IV.3.TÍNH TOÁN VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG 25

4.3.1. Tính toán và lựa chọn thiết bị chiếu sáng cho khối văn phòng 25

4.3.2. Tính toán và lựa chọn thiết bị chiếu sáng cho khối căn hộ 26

4.3.3. Tính toán và lựa chọn thiết bị chiếu sáng cho khối thương mại dịch vụ 27

CHƯƠNG 5: LẮP ĐẶT ĐIỆN 29

V.1.ĐẶT ĐÈN ĐIỆN 29

V.2.ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN TRONG NHÀ 31

V.3.ĐẶT ĐỒNG HỒ ĐO ĐẾM ĐIỆN 31

V.4.HỆ THỐNG CHỐNG SÉT 32

V.5.HỆ THỐNG NỔI ĐẤT AN TOÀN 36

CHƯƠNG 6: GIẢI PHÁP THIẾT KẾ ĐIỆN NHẸ 37

VI.1. CÁC TIÊU CHUẨN, QUI PHẠM ÁP DỤNG: 37

VI.2. NHỮNG HẠNG MỤC ĐẦU TƯ TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ: 38

VI.3. MỤC TIÊU THIẾT KẾ 38

6.3.1.Hệ thống mạng máy tính 38

6.3.2.Hệ thống mạng điện thoại 39

6.3.3.Hệ thống mạng truyền hình 39

6.3.4.Hệ thống Camera quan sát 40

6.3.1.Hệ thống âm thanh thông báo 40

VI.4. PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ TỪNG HẠNG MỤC 41

6.4.1. Hệ thống mạng Internet và Điện thoại 41

6.4.2.Hệ thống mạng truyền hình 45

6.4.3.Hệ thống âm thanh thông báo 46

6.4.4.Hệ thống thống Camera quan sát 48


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: