ĐỒ ÁN - Xây dựng thiết kế Cảng xuất nhập xăng dầu kho cù lao tao 10000DWT (Thuyết minh + Bản vẽ)

 


2.1  Tính toán số lượng bến


Loại hàng: Dầu

Hình thức bảo quản: Bồn chứa

Chọn thiết bị bốc xếp là máy hút dầu có công suất 500 T/h.

Hệ số không đều của nguồn hàng tháng: Kth = 1,2

Bảng 1: Cơ cấu nguồn hàng qua cảng trong năm


NỘI DUNG:


1.1 Vị trí xây dựng 4

1.2 Đặc điểm địa hình 4

1.3  Đặc điểm về khí tượng 5

1.4 Đặc điểm về thủy- hải văn 5

1.5 Đặc điểm về địa chất công trình 6

CHƯƠNG 2: QUY HOẠCH 13

2.1 Tính toán số lượng bến 13

2.2 Kích thước chính của bến 14

2.3 Khu đất chung của cảng 15

2.4 Khu nước chung của cảng 16

2.5 Phương án bố trí mặt bằng cảng 18

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU 19

3.1 Công nghệ khai thác bến 19

3.2 Phương án 1 20

3.3 Phương án 2 22

CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH 24

4.1 Tính tải trọng do gió và dòng chảy cho tàu 10.000 DWT 24

4.2 Tính tải trọng do gió và dòng chảy cho tàu 1000 DWT 31

4.3 Hoạt tải 38

CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN NỘI LỰC 39

5.1 Xác định chiều dài chịu uốn, chịu nén của cọc 39

5.2 Giải nội lực TV1, TV4 41

5.3 Giải nội lực TV2, TV3 47

5.4 Giải nội lực TN1, TN4 53

5.5 Giải nội lực TN2, TN3 59

5.6 Giải nội lực sàn công nghệ 65

5.7 Tính toán sức chịu tải cọc theo đất nền 71

5.8 Kiểm tra khả năng chịu lực của cọc theo sức chịu tải của đất nền 79

5.9 Kiểm tra cọc theo vật liệu 81

CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 84

6.1 Tính toán cốt thép dầm dọc sàn công tác 84

6.2 Tính toán cốt thép dầm ngang sàn công tác 87

6.3 Tính toán cốt thép bản sàn công tác theo phương ngang 90

6.4 Tính toán cốt thép bản sàn công tác theo phương dọc 93

CHƯƠNG 7: TRÌNH TỰ VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG 96

7.1 Trình tự thi công 96

7.2 Biện pháp thi công các công tác chính 96

7.3 Những quy định vể vật liệu xây dựng 100

    7.4 Các quy định về đảm bảo an toàn trong quá trình thi công 106

    7.5 Các quy định về khai thác, duy tu và bảo dưỡng 106

               CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 108


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: