ĐỒ ÁN - Xử lý nước thải nhà máy bia VBL Việt NamHiện nay, Bia là một loại thức uống rất được ưa chuộng trên thế giới. Ở các nước phương Tây, bia được xem là nước giải khát. Trên thế giới có một số loại bia nổi tiếng như: Ale, Lager, Pilsener. Riêng sản phẩm trong nước thì đứng đầu vẫn là nhãn hiệu Bia Sài Gòn, bia Đại Việt ….

Theo thống kê hiện nay, cả nước có khoảng trên 320 nhà máy bia và các cơ sở sản xuất bia với tổng năng lực sản xuất đạt trên 800 triệu lít/năm. Bia địa phương có 311 cơ sở, chiếm 97,18% số cơ sở nhưng chỉ chiếm 37,4% sản lượng bia cả nước (đạt 231 triệu lít) và đạt 60,73% công suất. Cũng theo thống kê mới nhất của bộ kế hoạch – đầu tư, bốn tháng đầu năm 2011 các doanh nghiệp trong nước đã sản xuất 714,6 triệu lít bia các loại, tăng 92% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng ngành bia tại Việt Nam, theo thống kê của các công ty nghiên cứu thị trường, ước đạt khoảng 15%/năm. Việt Nam có khoảng 350 cơ sở sản xuất bia có trụ sở ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước và tiếp tục tăng về số lượng.


1.2. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI


Song song với phát triển kinh tế thì ngành công nghiệp sản xuất bia cũng đang là mối quan tâm lớn trong vấn đề ô nhiễm môi trường, đặc biệt là nước thải. Loại nước thải này chứa hàm lượng lớn các chất lơ lửng, COD và BOD dễ gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy, loại nước thải này cần phải xử lý trước khi xả vào nguồn tiếp nhận.

Công ty TNHH nhà máy bia Việt Nam tại phường Thới An, Quận 12, TP.HCM với ngành nghề kinh doanh sản xuất nước giải khát lên men (bia). Hoạt động của công ty đã góp phần vào sự phát triển kinh tế của Quận. Tuy nhiên, các hoạt động sản xuất của công ty không tránh khỏi những tác động đến môi trường xung quanh do việc phát sinh các chất thải có khả năng gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là nước thải.


NỘI DUNG:


Chương 1. MỞ ĐẦU ...................................................................................................4

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ ..................................................................................................4

1.2. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI ...................................................................4

1.3. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI ...............................................................................5

1.4. Ý NGHĨA THỰC TIỄN ...................................................................................5

Chương 2. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT BIA VÀ

KHẢ NĂNG GÂY Ô NHIỄM CỦA NƯỚC THẢI BIA ...........................................6

2.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH SẢN XUẤT BIA .................................................6

2.1.1. Nguồn gốc ra đời .......................................................................................6

2.1.2. Tình hình phát triển ngành công nghiệp sản xuất bia ...............................6

2.1.3. Vai trò của nghành bia ..............................................................................7

2.2. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BIA ..............................................8

2.2.1. Đặc tính nguyên liệu .................................................................................9

2.2.2. Dây chuyền công nghệ khâu nấu và đường hóa......................................10

2.2.3. Lên men dịch đường................................................................................13

2.2.4. Giai đoạn lọc bia .....................................................................................13

2.3. CÁC NGUỒN PHÁT SINH CHẤT THẢI ....................................................14

2.3.1. Về nước thải ............................................................................................14

2.3.2. Khí thải ....................................................................................................14

2.3.3. Tác nhân nhiệt .........................................................................................15

2.3.4. Chất thải rắn ............................................................................................15

2.3.5. Tiếng ồn, độ rung ....................................................................................15

Chương 3. TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY BIA VIỆT NAM (VBL) .......................16

3.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VBL ........................................16

3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty VBL .................................16

3.1.2. Sản phẩm của công ty .............................................................................17

3.1.3. Sản lượng của công ty .............................................................................18

3.2. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BIA CỦA NHÀ MÁY ...............18

3.2.1. Các loại nguyên liệu và hóa chất sử dụng ...............................................18

3.2.2. Quy trình công nghệ và thuyết minh .......................................................21

Chương 4. TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI

NGÀNH SẢN XUẤT BIA .......................................................................................27

4.1. TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI NGÀNH SẢN XUẤT BIA ......................27

4.1.1. Thành phần, tính chất của nước thải sản xuất bia ...................................27

4.1.2. Tác động đến môi trường của nước thải ngành bia .................................29

4.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGÀNH SẢN XUẤT BIA .32

4.2.1. Phương pháp cơ học ................................................................................33

4.2.2. Phương pháp hóa lý .................................................................................34

4.2.3. Phương pháp hấp thụ ...............................................................................36

4.2.4. Phương Pháp Sinh Học ...........................................................................36

4.3. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CẶN .....................................................................41

Chương 5. CÁC PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT VÀ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC

CÔNG TRÌNH ..........................................................................................................43

5.1. CƠ SỞ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ ..............................................................43


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: