Phát triển công cụ dự đoán tình trạng bám bẩn của thiết bị truyền nhiệt dạng vỏ ống trong mạng lưới thiết bị gia nhiệt dầu thô và thiết bị truyền nhiệt dạng tấm trong các hệ thống nước làm mát

 


Công cụ dự đoán tình trạng bám bẩn của các thiết bị truyền nhiệt dạng vỏ ống và thiết bị truyền nhiệt dạng tấm được xây dựng dựa trên mô hình bám bẩn tổng quát, là sự kết hợp mô hình bám bẩn của Panchal và các cộng sự (1997) (1) và mô hình lão hóa Ishiyama và các cộng sự (2010) (2) nhằm bao quát các giai đoạn của hiện tượng bám bẩn, và các phương trình nhiệt động lực học tương ứng với từng loại thiết bị.

Công cụ này có khả năng xác định các hệ số của phương trình tương ứng với các dữ liệu hoạt động trong thời gian khảo sát của thiết bị truyền nhiệt bằng công cụ Genetic Algorithm của phần mềm MATLAB, và dự đoán tình trạng bám bẩn trong tương lai của thiết bị thể hiện qua sự phát triển nhiệt trở bám bẩn, Rf, theo thời gian. Khả năng liên kết của công cụ dự đoán với chương trình mô phỏng quy trình công nghệ của phần mềm HYSYS cho phép các đặc tính vật lý của các dòng quá trình được nhập tự động vào công cụ dự đoán và kết quả dự đoán được đưa trực tiếp vào mô hình của thiết bị truyền nhiệt. Từ đó, xác định được sự ảnh hưởng của tình trạng bám bẩn của thiết bị truyền nhiệt đối với quy trình công nghệ của toàn bộ hệ thống trao đổi nhiệt.


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: