SÁCH SCAN - Đông dược học thiết yếu (Lương y Trần Văn Quảng Bd)


Cuốn sách này chia làm hai thiên Thượng và Hạ:

- Thiên Thượng là tổng luận- bàn chung, nói về tình hình khái quát phát triển Đông dược, phương pháp sử dụng Đông dược, là phần lý luận cơ bản của Đông dược.


- Thiên Hạ là các chuyên luận, ghi chép khoảng 400 vị thuốc Đông dược thường dùng, theo công dụng của vị thuốc, chia làm 18 chương: thuốc giải biểu, thuốc bổ, thuốc dùng ngoài... Mỗi vị thuốc ghi rõ tên dùng trong đơn, phần dùng làm thuốc, bào chế, tính vị quy kinh, công dụng, chủ trị, ứng dụng, phân biệt và tham khảo.


LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: