SÁCH SCAN - Sổ tay tính toán gạch đá và gạch đá cốt thép (Nguyễn Hiển)

 


Phương pháp tính toán kết cấu các loại gạch đá và gạch đá cốt thép theo trạng thái giới hạn. Phương pháp tính toán nội lực (thiết kế chung) của các kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép thường gặp: sân mái nhà, tường chắn đất, bể nước, ống khói, dầm cầu trục...


LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: