Xây dựng quy trình định lượng anthocyanin trong thực phẩm chức năng bằng phương pháp HPLC và HPTLCĐề tài được tiến hành nghiên cứu nhằm hai mục tiêu: Xây dựng và thẩm định phương pháp xác định hàm lượng anthocyanin trong thực phẩm chức năng bằng kỹ thuật HPLC và kỹ thuật HPTLC; Áp dụng quy trình kỹ thuật đã xây dựng phân tích một số mẫu thực phẩm chức năng trên thị trường.


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: