BÁO CÁO ĐỒ ÁN - Tìm Hiểu JAVA Và Xây Dựng Game Mario - Hiện nay, ngành Công nghệ thông tin đã có những bước phát triển nhanh chóng về ứng dụng của nó trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống trên phạm vi toàn thế giới nói chung và việt nam nói riêng.  Công nghệ thông tin là một phần không thể thiếu của cuộc sống văn minh, góp phần đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Việc ứng dụng những thành quả của khoa học công nghệ vào trong đời sống, trong công tác là hết sức thiết yếu.  Ứng dụng của công nghệ thông tin kết hợp với truyền thông hóa được xem là một trong những yếu tố mang tính quyết định trong hoạt động của công ty, các tổ chức,. . .  nó đóng vai trò quan trọng và không thể thiếu.  Công nghệ thông tin và truyền thông hóa góp phần làm thay đổi suy nghĩ, lối mòn tư duy của mỗi con người, nó giúp con người năng động hơn, kết nối nhanh hơn ở mọi lúc mọi nơi làm tăng mức độ hiệu quả, năng suất của công việc.


NỘI DUNG:


MỞ ĐẦU 2

1. Đề tài 2

2. Lý do chọn đề tài. 2

3. Mục đích - mục tiêu của đề tài. 3

4. Bố cục đề tài. 3

PHẦN I: TÌM HIỂU JAVA 5

I. Giới thiệu về java. 5

1. Lịch sử java. 5

2. Java là gì? 5

3. Đặc điểm của java 5

4. JVM là gì? 8

5. Các phiên bản JDK 8

II. Tìm hiểu Java. 9

1. Khái niệm lớp và đối tượng. 9

2. Từ khóa và cách đặt tên 9

3. Kiểu dữ liệu 10

4. Toán tử trong java. 11

5. Một số cấu trúc điều khiển trong Java. 15

6. Access modifier 19

7. Một số từ khóa trong trong java 20

8. Mảng 22

9. Thread. 24

10. BufferedImager. 26

11. AudioClip 28

III. Tìm hiểu java swing. 30

1. JFrame 31

2. JPanel 32

3. JLabel 33

4. JTextField 35

5. JButton 38

Phần II:  Quy  trình làm game 40

I. Giới thiệu 40

1. Trước tiên phát triển trò chơi là sự cộng tác, phối hợp. 40

2. Sự khởi đầu. 40

3. Quá trình xây dựng game hoàn chỉnh. 41

II. Tổng quát, phát triển game gồm 4 giai đoạn: 42

1. Giai đoạn tiền sản phẩm/ý tưởng. 42

2. Đặc tả lập trình. 43

3. Lập trình, đồ họa, nhạc, hiệu ứng âm thanh. 43

4. Thử nghiệm, kiểm định, đóng gói. 46

PHẦN  III: Xây Dựng Game 48

I. Phân tích các đối tượng trong game. 48

II. Biểu đồ Uc hệ thống. 49

Tổng kết 50

Tài liệu tham khảo 51


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: