Dự án kinh doanh nước sâm ghiền - đh tài chính marketing

 


 

Mùa hè là mùa của nắng nóng và sự oi bức nên mọi người rất ngại ra đường và hạn chế mọi sự tiếp xúc ngoài nắng. Chính vì vậy, các thức uống giải khát được mùa lên ngôi, và mọi người đều tự chọn cho mình loại thức uống ưa thích như nước ngọt, nước mía, các loại trà thảo mộc hay đơn giản chỉ là nước lọc. Tuy nhiên, cứ mỗi chốc khát nước hay có cảm giác nóng bức là bạn đều uống nước ngọt hoặc các loại nước có gas khác thì không tốt cho sức khỏe và khiến hệ tiêu hóa khó chịu. Mà chỉ dùng mỗi nước lọc không thì lại không thích, vậy thì nước sâm chính là thức uống khoẻ khoắn cho mùa hè nhưng khi uống nhiều lại không nguy hại gì chính là thứ thức uống cần thiết theo bạn 24/24.


NỘI DUNG:


I. Lời mở đầu ...................................................................................................... 1

1.1 Ý tưởng dự án............................................................................................ 1

1.2 Sự cần thiết đầu tư ..................................................................................... 2

1.3 Cơ hội ........................................................................................................ 3

1.4 Thách thức ................................................................................................. 4

1.5 Khắc phục.................................................................................................. 4

II. Thị trường dự án ............................................................................................ 5

2.1 Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của dự án .................................................... 5

2.2 Thị trường và khách hàng mục tiêu .......................................................... 6

2.2.1 Môi trường vĩ mô ................................................................................. 6

2.2.2 Môi trường vi mô ................................................................................. 8

2.2.3 Khách hàng mục tiêu ............................................................................ 9

2.3 Chính sách marketing .............................................................................. 10

III. Kỹ thuật và công nghệ................................................................................ 11

3.1 Mô tả sản phẩm của dự án....................................................................... 11

3.2 Công suất của dự án ................................................................................ 12

3.3 Lựa chọn công nghệ và phương thức sản xuất........................................ 12

3.4 Máy móc thiết bị ..................................................................................... 13

3.5 Nguyên vật liệu đầu vào .......................................................................... 13

3.6 Cơ sở hạ tầng ........................................................................................... 13

3.7 Lao động và trợ giúp kỹ thuật nước ngoài .............................................. 14

3.8 Địa điểm thực hiện dự án ........................................................................ 14

3.9 Xử lý chất thải ô nhiễm môi trường ........................................................ 15

3.10 Lịch trình thực hiện dự án ..................................................................... 15

IV. Hoạch định tài chính .................................................................................. 16

4.1 Các khoản đầu tư và nguồn vốn dự kiến ban đầu ................................... 16

4.2 Chi phí hoạt động .................................................................................... 17

4.3 Doanh thu và chi phí dự kiến .................................................................. 18

4.4 Đánh giá tài chính ................................................................................... 18

4.4.1 Hiện giá thu nhập thuần (NPV).......................................................... 19

4.4.2 Suất thu hồi nội bộ ............................................................................. 19

4.4.3 Chỉ tiêu BCR (Thu nhập/Chi phí) ...................................................... 20

V. Môi trường kinh tế xã hội............................................................................ 21

5.1 Thuế ......................................................................................................... 21

5.2 Lương ...................................................................................................... 21

5.3 Giá trị gia tăng ......................................................................................... 22

5.4 Giá trị hiện tại gia tăng thực (NPVA) ..................................................... 22

5.5 Giá trị hiện tại của lương......................................................................... 22

5.6 Vấn đề tạo công ăn việc làm ................................................................... 23

5.7 Môi trường của dự án .............................................................................. 24

VI. Kết luận và kiến nghị ................................................................................. 25

6.1 Kết luận ................................................................................................... 25

6.2 Kiến nghị ................................................................................................. 25


Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)


Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.


LINK DOWNLOAD

 


 

Mùa hè là mùa của nắng nóng và sự oi bức nên mọi người rất ngại ra đường và hạn chế mọi sự tiếp xúc ngoài nắng. Chính vì vậy, các thức uống giải khát được mùa lên ngôi, và mọi người đều tự chọn cho mình loại thức uống ưa thích như nước ngọt, nước mía, các loại trà thảo mộc hay đơn giản chỉ là nước lọc. Tuy nhiên, cứ mỗi chốc khát nước hay có cảm giác nóng bức là bạn đều uống nước ngọt hoặc các loại nước có gas khác thì không tốt cho sức khỏe và khiến hệ tiêu hóa khó chịu. Mà chỉ dùng mỗi nước lọc không thì lại không thích, vậy thì nước sâm chính là thức uống khoẻ khoắn cho mùa hè nhưng khi uống nhiều lại không nguy hại gì chính là thứ thức uống cần thiết theo bạn 24/24.


NỘI DUNG:


I. Lời mở đầu ...................................................................................................... 1

1.1 Ý tưởng dự án............................................................................................ 1

1.2 Sự cần thiết đầu tư ..................................................................................... 2

1.3 Cơ hội ........................................................................................................ 3

1.4 Thách thức ................................................................................................. 4

1.5 Khắc phục.................................................................................................. 4

II. Thị trường dự án ............................................................................................ 5

2.1 Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của dự án .................................................... 5

2.2 Thị trường và khách hàng mục tiêu .......................................................... 6

2.2.1 Môi trường vĩ mô ................................................................................. 6

2.2.2 Môi trường vi mô ................................................................................. 8

2.2.3 Khách hàng mục tiêu ............................................................................ 9

2.3 Chính sách marketing .............................................................................. 10

III. Kỹ thuật và công nghệ................................................................................ 11

3.1 Mô tả sản phẩm của dự án....................................................................... 11

3.2 Công suất của dự án ................................................................................ 12

3.3 Lựa chọn công nghệ và phương thức sản xuất........................................ 12

3.4 Máy móc thiết bị ..................................................................................... 13

3.5 Nguyên vật liệu đầu vào .......................................................................... 13

3.6 Cơ sở hạ tầng ........................................................................................... 13

3.7 Lao động và trợ giúp kỹ thuật nước ngoài .............................................. 14

3.8 Địa điểm thực hiện dự án ........................................................................ 14

3.9 Xử lý chất thải ô nhiễm môi trường ........................................................ 15

3.10 Lịch trình thực hiện dự án ..................................................................... 15

IV. Hoạch định tài chính .................................................................................. 16

4.1 Các khoản đầu tư và nguồn vốn dự kiến ban đầu ................................... 16

4.2 Chi phí hoạt động .................................................................................... 17

4.3 Doanh thu và chi phí dự kiến .................................................................. 18

4.4 Đánh giá tài chính ................................................................................... 18

4.4.1 Hiện giá thu nhập thuần (NPV).......................................................... 19

4.4.2 Suất thu hồi nội bộ ............................................................................. 19

4.4.3 Chỉ tiêu BCR (Thu nhập/Chi phí) ...................................................... 20

V. Môi trường kinh tế xã hội............................................................................ 21

5.1 Thuế ......................................................................................................... 21

5.2 Lương ...................................................................................................... 21

5.3 Giá trị gia tăng ......................................................................................... 22

5.4 Giá trị hiện tại gia tăng thực (NPVA) ..................................................... 22

5.5 Giá trị hiện tại của lương......................................................................... 22

5.6 Vấn đề tạo công ăn việc làm ................................................................... 23

5.7 Môi trường của dự án .............................................................................. 24

VI. Kết luận và kiến nghị ................................................................................. 25

6.1 Kết luận ................................................................................................... 25

6.2 Kiến nghị ................................................................................................. 25


Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)


Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: