KỸ THUẬT THỰC PHẨM III - ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH LÊN MEN

 


Công nghệ sinh học ngày càng phát triển mạnh mẽ với những bước tiến mới. Ngày nay, việc nghiên cứu, phát triển và áp dụng các tiến bộ này vào nhiều lĩnh vực để phục vụ cho đời sống đang rất được quan tâm. Công nghiệp sản xuất các sản phẩm lên men phát triển mạnh mẽ từ đây.

 Những phát hiện mới trong lĩnh vực sinh học phân tử đã thay đổi quan điểm của các nhà khoa học về việc đánh giá quá trình phát triển của hệ vi sinh vật. Mặt khác cũng tạo ra phần nào cái nhìn mới về tính phức tạp cũng như các quá trình chuyển đổi trong quá trình lên men để đem lại sự đa dạng về mùi vị, kết cấu thành phần và chủng loại các sản phẩm.

Công nghệ lên men đang là lĩnh vực đang dược nghiên cứu, phát triển bới tính thiết thực và các sản phẩm của quá trình này rất đa dạng, phong phú, cung cấp một lượng lớn các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của đời sống.

Tạo cho quá trình lên men có hiệu quả cao, năng suất tốt thì quá trình lên men cần được kiểm soát một cách tối ưu sao cho các sản phẩm thu được đáp ứng được các nhu cầu về số lượng lẫn chất lượng mà yếu tố then chốt để đạt được chính là: “ Điều khiển quá trình lên men”


NỘI DUNG:


MỤC LỤC - 2 -

MỞ ĐẦU - 3 -

1. Lý do chọn đề tài - 3 -

2. Đối tượng và mục đích nghiên cứu - 3 -

3. Ý nghĩa đề tài - 4 -

NỘI DUNG - 5 -

I. TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH LÊN MEN - 5 -

1. Lên men là gì? - 5 -

2. Quy trình lên men - 5 -

3. Các yếu tố cần thiết để tăng hiệu quả quá trình lên men - 6 -

II. ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH LÊN MEN - 6 -

1. Lượng giống cấy : - 7 -

2. Thời gian lên  men: - 7 -

3. Đo nhiệt độ và điều khiển nhiệt độ - 7 -

4. Đo pH và điều chỉnh pH. - 8 -

5. Điều chỉnh lượng O2: - 10 -

5.1. Nồng độ ôxy giới hạn: - 12 -

5.2. Sự cung cấp O2 cho các tế bào chìm - 13 -

6. Kiểm soát sự tạo bọt trong quá trình lên men - 13 -

6.1. Sử dụng thiết bị có khả năng ngăn sự tạo bọt: - 14 -

6.2. Sử dụng chất phá bọt. - 19 -

III. KẾT LUẬN - 21 -

TÀI LIỆU THAM KHẢO - 22 -


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: