NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN CẤP HUYỆN Ở TỈNH BẾN TRE HIỆN NAY

 


Lịch sử tồn tại“và phát triển của nhân loại đã khẳng định vai trò rất quan trọng của thông tin. Ngày nay, thông tin là nhu cầu sống còn của con người để tồn tại và phát triển, con người phải thường xuyên tiếp nhận và xử lý thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác, đề ra phương án hành động phù hợp. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các phương tiện hiện đại đã đáp ứng được phần lớn nhu cầu thông tin cho cán bộ và nhân dân. Tuy nhiên, những thông tin chính thống của Đảng và Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa thường xuyên, không đầy đủ, thiếu hệ thống, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, xã hội của địa”phương.


NỘI DUNG:


MỞ ĐẦU 1

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Tình hình nghiên cứu 2

3. Mục đích nghiên cứu 6

4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 6

5. Giả thuyết nghiên cứu 6

6. Nhiệm vụ nghiên cứu 6

7. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 7

8. Phương pháp nghiên cứu 7

9. Cấu trúc luận văn 7

10. Những luận điểm cơ bản và đóng góp mới của luận văn 7

Chương 1: NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN CẤP HUYỆN – MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 9

1.1. Một số khái niệm cơ bản 9

1.2. Nội dung, phương thức và vai trò của đội ngũ báo cáo viên cấp huyện 18

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ báo cáo viên cấp huyện ở tỉnh Bến Tre 25

Tiểu kết chương 1 37

Chương 2: VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN CẤP HUYỆN TỈNH BẾN TRE HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 39

2.1. Thực trạng vai trò của đội ngũ báo cáo viên cấp huyện ở tỉnh Bến Tre hiện nay 39

2.2. Giải pháp để nâng cao hơn nữa vai trò của đội ngũ báo cáo viên cấp huyện ở tỉnh Bến Tre 60

Tiểu kết chương 2 98

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 99


Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)


Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.


Thân!


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: