Nghiên cứu lý thuyết quá trình lọc màng nano

 


Màng lọc là một lớp màng vật liệu mỏng có khả năng phân tách vật chất theo đặc tính vật lý và hóa học của chúng khi chịu một áp lực nhất định. Màng lọc ngăn cách giữa hai pha, có khả năng tạo ra sức cản để tách một số phần tử có trong nước như cặn lơ lửng, ion, vi sinh vật…khi cho dung dịch đi qua màng. Màng lọc có thể được phân loại theo i) kích thước của vật chất và ii) áp lực trên màng.

Thông qua quá trình làm việc của màng lọc, dòng hỗn hợp đầu vào được phân tách làm hai phần: một phần là dung dich sau lọc và phần những vật chất bị giữ lại trước màng lọc. Màng lọc có thể áp dụng để làm sạch hay làm đậm đặc một dung dịch hay phân tách một hỗn hợp. 

Các ưu điểm của màng lọc:

- Quá trình màng lọc xảy ra ở điều kiện nhiệt độ bình thường và các dung dịch tham gia không có sự thay đổi về pha, đây là ưu điểm lớn so với phương pháp tách bằng chưng chất. 

- Quá trình phân tách vật chất qua màng không cần có hóa chất phụ gia như một số các quá trình khác trong xử lý nước, ví dụ lắng và lọc. NỘI DUNG:


1.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÀNG LỌC.............................................................2

1.1.Khái niệm màng lọc...........................................................................................2

1.2.Các loại màng lọc...............................................................................................3

1.3.Đặc tính màng.....................................................................................................6

1.4.Vật liệu màng......................................................................................................7

1.5.Môđun màng.......................................................................................................8

2.CƠ CHẾ QUÁ TRÌNH LỌC MÀNG NANO.....................................................11

2.1.Nguyên tắc tách giữ các chất của màng lọc nano.............................................11

2.2.Cơ chế chuyển khối qua màng nano.................................................................13

TÀI LIỆU THAM KHẢO......................................................................................15LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: