Tiểu luận Tìm hiểu về thiết bị sấy phun

 


Sấy là quá trình tách ẩm ra khỏi vật liệu bằng phương pháp nhiệt. Nhiệt được cung cấp cho vật liệu ẩm bằng dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ hoặc bằng năng lượng điện trường có tần số cao. Mục đích của quá trình sấy là làm giảm khối lượng vật liệu, tăng độ bền và bảo quản sản phẩm được lâu hơn.

Trong quá trình sấy, nước được cho bay hơi ở nhiệt độ bất kỳ do sự chênh lệch độ ẩm tại bề mặt và bên trong vật liệu (khuếch tán ẩm) hoặc sự chênh lệch áp suất hơi riêng phần của nước tại bề mặt vật liệu và môi trường xung quanh. Sấy là một quá trình không ổn định, độ ẩm của vật liệu sấy thay đổi theo cả không gian và thời gian.

Thông thường, quá trình sấy được khảo sát về hai mặt: tĩnh lực học và động lực học. Tĩnh lực học sẽ xác định mối quan hệ giữa các thông số đầu và cuối của vật liệu sấy và tác nhân sấy dựa trên phương trình cân bằng vật chất - năng lượng, từ đó xác định được thành phần vật liệu, lượng tác nhân sấy và lượng nhiệt cần thiết. Ðộng lực học khảo sát mối quan hệ giữa sự biến thiên độ ẩm vật liệu theo thời gian và các thông số của quá trình như tính chất, cấu trúc, kích thước của vật liệu, các điều kiện thủy động lực học của tác nhân sấy.


NỘI DUNG:


I. QUÁ TRÌNH SẤY........................................................................................................................3

1. Khái niệm – Phạm vi ứng dụng................................................................................................3

2. Động lực của quá trình.............................................................................................................3

3. Các giai đoạn của quá trình sấy................................................................................................4

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ sấy.......................................................................................5

5. Một số phương pháp và thiết bị sấy.........................................................................................6

a. Sấy đối lưu............................................................................................................................6

b. Sấy tiếp xúc (sấy rang).........................................................................................................7

c. Sấy bức xạ.............................................................................................................................7

d. Sấy thăng hoa.......................................................................................................................7

II. HỆ THỐNG VÀ THIẾT BỊ SẤY PHUN....................................................................................8

1. Nguyên lý làm việc...................................................................................................................8

2. Cấu tạo của hệ thống sấy phun.................................................................................................8

a. Cơ cấu và phương pháp phun sương....................................................................................8

Cơ cấu phun sương dạng đĩa quay.....................................................................................10

Cơ cấu phun sương dạng vòi phun áp lực..........................................................................11

Cơ cấu phun sương dạng vòi khí động...............................................................................12

b. Buồng sấy...........................................................................................................................12

Buồng sấy sử dụng cơ cấu phun sương dạng vòi phun......................................................12

Buồng sấy sử dụng cơ cấu phun sương dạng đĩa quay......................................................13

3. Ưu nhược điểm của quá trình sấy phun..................................................................................14

4. Ứng dụng của kĩ thuật sấy phun.............................................................................................15

III. GIỚI THIỆU MỘT SỐ THIẾT BỊ SẤY PHUN.......................................................................15

1. Hệ thống sấy phun được dùng trong nghiên cứu....................................................................15

2. Thiết bị sấy phun sữa bột........................................................................................................18

3. Máy sấy phun sương li tâm tốc độ cao LPG..........................................................................19

a. Khái quát về máy................................................................................................................19

b. Nguyên lý làm việc..............................................................................................................19

c. Thông số kĩ thuật chính.......................................................................................................20

4. Máy sấy phun sương li tâm tốc độ cao...................................................................................21

a. Khái quát về máy................................................................................................................21

b. Nguyên lý làm việc..............................................................................................................21

c. Đặc điểm máy.....................................................................................................................22

d. Thông số kĩ thuật chính......................................................................................................23

5. Máy sấy phun áp lực cao YPG...............................................................................................24

a. Khái quát về máy................................................................................................................25

b. Đặc tính..............................................................................................................................25

c. Ứng dụng............................................................................................................................25

d. Thông số kỹ thuật chính......................................................................................................25

TÀI LIỆU THAM KHẢO..............................................................................................................26\


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: