Xây dựng chương trình trò chơi dò mìn

 


Để hoàn thành quá trình học tập, thực hiện kế hoạch của trường Cao đẳng Giao Thông Vận tải, khoa Công Nghệ Thông Tin có yêu cầu tiến hành cho sinh viên thực hiện quá trình thực tập cơ bản.

Việc thực tập cơ bản diễn ra trong 4 tuần, mỗi sinh viên có một đề tài và do giáo viên hướng dẫn cho từng nhóm có đề tài giống nhau hay không giống nhau.Giáo viên sẽ hướng dẫn và kiểm tra xem sinh viên đã làm được gì trong mỗi tuần.Sau đó đánh giá vào quá trình thực tập của sinh viên ấy.

Để đảm bảo cho việc học tập được tốt. Mỗi học sinh, sinh viên cần phải nỗ lực học tập và rèn luyện. Không những học tập tại lớp do thầy cô hướng dẫn giảng dạy và truyền đạt những gì cần thiết cho việc học tập, ngoài ta chúng ta cần phải tìm hiểu thêm về các bài tập, các kiến thức đã được học, để bổ trợ cho kiến thức của mình và hiểu hơn về những gì thầy cô đã dạy.

Do đó việc tự học của sinh viên là một điều quan trong vì thời gian trên lớp không nhiều nên thầy cô không thể truyền đạt đầy đủ mọi kiến thức cho chúng ta vào việc học tập. Để có được kết quả tốt chúng ta cần phải tự học, phải tự nghiên cứu và tìm hiểu thêm để biết những chổ chưa hiểu, nếu còn khúc mắc không làm được để hỏi thầy cô, khi đó những vấn đề chưa hiểu sẽ được giải quyết.


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: