BÁO CÁO - Thiết kế nhà máy chế biến cao su thiên nhiên SVR CV60 năng suất 12.000 tấn trên năm

 


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM

CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ

CHƯƠNG 4: CÂN BẰNG VẬT CHẤT

CHƯƠNG 5: LỰA CHỌN THIẾT BỊ

CHƯƠNG 6: TÍNH XÂY DỰNG

CHƯƠNG 7: TÍNH NĂNG LƯỢNG VÀ CẤP THOÁT NƯỚC

CHƯƠNG 8: AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG 9: TÍNH KINH TẾ

KẾT LUẬN


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: