Hệ thống điều khiển mức nước bao hơi - Nhà máy nhiệt điện Phả Lại NỘI DUNG:


PHẦN I:       GIỚITHIỆUCHUNGVỀNHÀMÁYĐIỆN PHẢLẠI


I.      Giới thiệu chung

II.    Các thông số kỹ thuật của nhà máy và một tổ máy

III.  Giới thiệu chung về sơđồ nhiệt một tổ máy

IV.  Giới thiệu lò hơi và các thiết bị của lò

V.   Giới thiệu về tua bin

VI. Giới thiệu hệ thống chế biến than

PHẦN II :     KHẢOSÁTHỆTHỐNGVÀCÁCBỘĐIỀUCHỈNH

                      HIỆNCÓĐỂĐIỀUCHỈNHLÒHƠI


§I.   Vai trò nhiệm vụ của bộđiều chỉnh mức nước bao lò hơi

§II . Các yếu tốảnh hưởng tới mức nước bao hơi

§III. Điều khiển lò hơi

§IV. Hệ thống điều khiển mức nước bao hơi

I.      Sơđồ cấu trúc hệ thống

II.     Phân tích nguyên lý làm việc đặc tính của các thiết bịđo

III.   Nguyên lý làm việc các khối chức năng có trong sơđồ

§V.  Các bộ tựđộng hiện cóđểđiều khiển lò hơi


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: