Mã hóa và nén tín hiệu âm thanh ứng dụng trong phát thanh sốSự phát triển trong ngành khoa học kỹ thuật từ sản xuất các thiết bị âm thanh chuyên dụng và dân dụng đều dựa trên công nghệ số. Khi dung lượng lưu trữ và độ rộng kênh truyền số liệu được quan tâm đúng mức, tốc độ dòng dữ liệu của các tín hiệu âm thanh này sẽ có đủ độ lớn để giữ lại mức âm thanh trung thực. Tuy nhiên, một khó khăn gặp phải đó là thời gian lưu trữ và giá thành của thiết bị sẽ tăng cao.

Do đó, để giảm giá thành và tốc độ lưu trữ số liệu, một phương pháp đưa ra là nén dòng số liệu âm thanh số.

Nguyên tắc chính của các kỹ thuật nén hiện nay là giảm thông tin dư thừa và không cần thiết trong các tín hiệu âm thanh. Trong thực tế, tùy theo mục đích khác nhau ta phải giải quyết mâu thuẫn giữa tỷ lệ nén và chất lượng âm thanh sao cho vẫn đảm bảo về tiêu chuẩn. Chính vì vậy, các vấn đề về nén và mã hóa tín hiệu âm thanh trong các thiết bị xử lý, lưu trữ truyền dẫn là vấn đề đặc biệt được quan tâm đối với ngành truyền thông nói chung và ngành truyền hình nói riêng. Xuất phát từ lý do đó, tôi chọn đề tài: “ Kỹ thuật mã hóa và nén tín hiệu âm thanh ứng dụng trong truyền hình số” cho luận văn của mình.

2. Mục đích nghiên cứu của luận văn

- Hiểu rõ lý thuyết về âm thanh.

- Hiểu rõ cơ sở lý thuyết về số hóa tín hiệu.

- Các kỹ thuật mã hóa và nén tín hiệu âm thanh.

- Các kỹ thuật nén âm thanh MP3 và AAC

3. Phương pháp nghiên cứu

- Nghiên cứu các kỹ thuật nén dữ liệu như: kỹ thuật mã hóa Huffman, kỹ thuật nén LZW (Lempel - Zip và Welch)…

- Nghiên cứu các phương pháp nén dữ liệu như nén bảo toàn dữ liệu (lossless data compression) và nén mất mát dữ liệu (lossy data compression).

- Nghiên cứu kỹ về kỹ thuật nén MP3 và ACC


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: