Nghiên cứu chế tạo gang cầu song pha bằng phương pháp tôi đẳng nhiệtThực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam về việc thực hiện cách mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngành cơ khí đã có một bước tăng trưởng mạnh mẽ trong khi đó ngành đúc vừa là ngành phụ trợ, vừa là bộ phận cấu thành của các ngành công nghiệp.

Ngành đúc là ngành chế tạo phôi và chi tiết cho hầu hết các ngành công nghiệp; đặc biệt là các ngành giao thông vận tải, chế tạo máy, xây dựng, điện, luyện kim,... Có thể nói, ngành đúc là một trong các ngành công nghệ vật liệu gắn liền với tất cả các ngành công nghiệp đã nêu và sự phát triển của nó gắn liện với sự phát triển cả về số lượng và chất lượng do yêu cầu của các ngành này đề ra.

Ở các nước công nghiệp phát triển như CHLB Đức năm 2006, đã sản xuất 4,14 triệu tấn vật đúc bằng gang thép để dùng trong nước và 1,38 triệu tấn cho xuất khẩu; trong đó tỷ phần gang thép đúc cung cấp cho các ngành kinh tế chủ chốt trong nước như sau: Giao thông vận tải: 54,6%; Chế tạo máy: 23,8%; Xây dựng: 4,8%; Khác: 16,9%.


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: