SÁCH SCAN - Cơ học thủy khí ứng dụng (PGS.TS. Lương Ngọc Lợi)

 


NỘI DUNG:


Chương 1. Một số tính chất vật lý cơ bản của chất lỏng

Chương 2. Tĩnh học chất lỏng

Chương 3. Động học chất lỏng

Chương 4. Động lực học chất lỏng

Chương 5. Chuyển động một chiều của chất lỏng không nén được

Chương 6. Chuyển động một chiều của chất khí

Chương 7. Tính toán thuỷ lực đường ống

Chương 8. Lực tác động lên vật ngập trong lòng chất lỏng chuyển động

Chương 9. Lý thuyết thứ nguyên và tương tự

Chương 10. Máy thủy lực và trạm


Tài liệu tham khảo


LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: