Ảnh hưởng của việc ủ phân gà bằng các hệ vi sinh vật bản địa (IMO) và bằng chế phẩm Bioplant đến sinh trưởng, phát triển, năng suất của rau cải xanh (Brassica juncea (L)) trong điều kiện canh tác hữu cơ

 


Trong những năm gần đây, cùng với ngành trồng trọt thì ngành chăn nuôi Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể. Nó đang chuyển dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi công nghiệp. Chăn nuôi tập trung quy mô lớn có nhiều ưu điểm như năng suất cao, khối lượng sản phẩm lớn, giá thành hạ…nhưng cũng có một số nhược điểm mà điển hình và trầm trọng nhất là gây ô nhiễm môi trường, do thường xuyên thải ra một lượng lớn phân, nước tiểu, khí độc…chưa được xử lý. Vì vậy, xử lí những chất thải từ trang trại chăn nuôi để bảo vệ môi trường, góp phần làm giảm biến đổi khí hậu của trái đất - ngôi nhà chung của nhân loại - đang là một nhiệm vụ cấp bách mang tính toàn cầu. 

Ngành chăn nuôi gà ở nước ta cũng đang phát triển nhanh theo hướng công nghiệp, hàng ngày thải ra một lượng phân rất lớn. Theo Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO) (1945), người chăn nuôi không nên coi phân gà chỉ là chất thải gây ô nhiễm môi trường, mà phải coi đây là một nguồn tài nguyên, cung cấp một lượng phân đáng kể cho sản xuất nông nghiệp. Chính vì vậy nghiên cứu để tạo ra phân hữu cơ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp là rất cần thiết, đặc biệt là trong nền sản xuất nông nghiệp bền vững. 

 Nông nghiệp hữu cơ hạn chế tối đa việc sử dụng các hóa chất gây độc hại cho cây trồng/vật nuôi và môi trường sống như các loại phân hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc kích thích sinh trưởng/tăng trọng, hóa chất dùng để bảo quản, chế biến nông sản,… (IFOAM, 2002)

Rau là loại thực phẩm rất cần thiết cho mọi người trong đời sống hàng ngày và cũng là loại thực phẩm không thể thay thế. Rau cung cấp rất nhiều chất quan trọng cho sự phát triển của cơ thể con người như: protein, vitamin, muối khoáng và nhiều chất quan trọng khác. Thực tế hiện nay, việc sản xuất rau do sử dụng quá nhiều phân bón hóa học và thuốc trừ sâu đã và đang gây ra những hậu quả tiêu cực cho đời sống người dân. Đó là sự tồn tại của một lượng đáng kể thuốc bảo vệ thực vật, NO¬¬¬3, kim loại nặng, vi sinh vật gây hại… trên rau và trong đất. Vì vậy, rau sản xuất theo phương pháp hữu cơ ngày càng được quan tâm.

Xuất phát tử nhu cầu thực tế đó, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Ảnh hưởng của việc ủ phân gà bằng các hệ vi sinh vật bản địa (IMO) và bằng chế phẩm Bio-plant đến sinh trưởng, phát triển, năng suất của rau cải xanh (Brassica juncea (L)) trong điều kiện canh tác hữu cơ tại Gia Lâm – Hà Nội” .


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: