Áp dụng thuật toán One Rank Cuckoo Search để giải bài toán tái cấu trúc lưới điện phân phối

 


Luận văn sử dụng thuật tốn One Rank Cuckoo Search (ORCS) để giải quyết bài toán tái cấu trúc lưới điện phân phối (LĐPP) giảm tổn thất công suất tác dụng. Thuật toán ORCS được dựa trên thuật toán Cuckoo Search (CS) và được cải tiến nhằm nâng cao khả năng giải quyết của bài toán tối ưu và tốc độ hội tụ. Thuật toán ORCS đề xuất để giải bài toán tái cấu trúc LĐPP cho mạng điện IEEE 16 nút, 33 nút và 69 nút.

Các kết quả thu được trong quá trình tính tốn cho thấy rằng thuật tốn ORCS đề xuất tốt hơn về hiệu quả tính tốn. 


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: