BÀI GIẢNG - ƯỚC LƯỢNG ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO CỦA PHÉP ĐO

 


Chương 1:


TỔNG QUAN VỀ ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO CỦA PHÉP ĐO

1.1. Các thuật ngữ:

 Phép đo 

    Tập hợp các thao tác để xác định giá trị của đại lượng cần đo.

 Sai số 

   

Kết quả của phép đo trừ giá trị thực của đại lượng đo.

 

 Số hiệu chính 

    Giá trị cộng đại số vào kết quả chưa hiệu chỉnh của phép đo để bù sai số hệ thống.

 

 Độ lặp lại

    Mức độ gần nhau giữa kết quả của các phép đo liên tiếp cùng một đại lượng đo tiến hành trong điều kiện đo như nhau.

 

 Độ tái lập

    Mức độ gần nhau giữa kết quả của các phép đo liên tiếp cùng một đại lượng đo tiến hành trong điều kiện đo thay đổi.

 

 Độ chính xác của phép đo:

là mức độ gần nhau giữa kết quả đo và giá trị thực của đại lượng cần đo.

độ chính xác =   độ đúng  +  độ chụm

 


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: