MẠCH điều KHIỂN đèn GIAO THÔNG DÙNG VI điều KHIỂN PIC

 


Việt Nam làm một nước có tỉ lệ dân số đông, chiếm khoàng 1,27% dân số thế giới, và cũng vì vậy mà lượng phương tiện giao thông cần thiết cho nhu cầu đi lại cũng rất nhiều. Để tránh các tình trạng ùn tắc giao thông, việc sử dụng đèn giao thông là rất cần thiết, nắm bắt được tầm quan trọng đó, em muốn thực hiện đề tài này cũng như muốn phát triển mạch đèn giao thông để phục vụ cho nhu cầu trong cuộc sống chúng ta. Có nhiều cách để thiết kế một mạch đèn giao thông như thiết kế đèn giao thông trên micro PLC SIMATIC, dùng vi điều khiển hoặc vi xử lí, hoặc mạch đèn giao thông dùng IC…


NỘI DUNG:


DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH V

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VI

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VIII

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MẠCH ĐÈN GIAO THÔNG 1

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1

1.2 GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI 1

1.3 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠCH ĐÈN GIAO THÔNG 1

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ MẠCH TỔNG QUÁT 2

2.1 SƠ ĐỒ KHỐI. 2

2.2 LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT 3

2.2.1 Khối nguồn: 4

2.2.2 Khối đèn báo hiệu 5

2.2.3 Khối hiển thị 5

2.2.4 Khối điều khiển. 6

CHƯƠNG 3. TÌM HIỂU VỀ LINH KIỆN 7

3.1 CÁC LINH KIỆN TRONG KHỐI NGUỒN: 7

3.1.1 IC LM7805: 7

3.1.2 Tụ điện: 7

3.1.3 Diode -1N4007 8

3.1.4 Biến áp 220V-5V 8

3.2 CÁC LINH KIỆN KHỐI BÁO HIỆU VÀ KHỐI HIỂN THỊ: 9

3.2.1 Điện trở 9

3.2.2 LED đơn 9

3.2.3 LED 7 đoạn 9

3.3 LINH KIỆN KHỐI ĐIỀU KHIỂN 11

3.3.1 Khái niệm về vi điều khiển PIC 11

3.3.2 PIC 16F877A 11

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MẠCH 17

4.1 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ 17

4.2 MÔ PHỎNG TRÊN PHẦN MỀM PROTEUS. 18

4.3 THIẾT KẾ LAYOUT. 18

4.4 MẠCH PHẦN CỨNG 19

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 20

5.1 KẾT LUẬN. 20

5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN. 20

CODE ĐIỀU KHIỂN 21

TÀI LIỆU THAM KHẢO 24


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: