Nghiên cứu nhiễm khuẩn vết mổ các phẫu thuật tiêu hóa tại Khoa ngoại Bệnh viện Bạch Mai

 


Nhiễm khuẩn bệnh viện, đặc biệt là nhiễm khuẩn vết mổ luôn là vấn đề được quan tâm không chỉ ở các n¬ước phát triển mà còn là vấn đề ¬ưu tiên hàng đầu ở các nước đang phát triển. Nhiễm khuẩn vết mổ làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh tật và gia tăng gánh nặng về tài chính cho bản thân bệnh nhân, các cơ sở y tế và cho cả cộng đồng [91].

Nghiên cứu tại Hoa Kỳ cho thấy tỉ lệ bệnh nhân phẫu thuật mắc nhiễm khuẩn vết mổ dao động từ 2,0% - 5,0% với tổng số khoảng 2 triệu bệnh nhân mắc trong một năm [43], [82]. Tỉ lệ này có xu hướng tăng lên ở những nước đang phát triển, nơi có hệ thống y tế chưa thật sự hoàn thiện và trang thiết bị còn nhiều hạn chế. Tại Việt Nam, tỉ lệ nhiễm khuẩn vết mổ dao động khoảng từ 5% - 15% số bệnh nhân được phẫu thuật [3], [14], [15], [28], [29].NỘI DUNG:


Lời cam đoan i

Mục lục ii

Chữ viết tắt vi

Danh mục các bảng vii

Danh mục các biểu đồ x

Danh mục các hình xi

ĐẶT VẤN ĐỀ 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 3

1.1. Khái niệm, phân loại và triệu chứng nhiễm khuẩn vết mổ 3

1.1.1. Khái niệm nhiễm khuẩn vết mổ 3

1.1.2. Phân loại nhiễm khuẩn vết mổ 3

1.1.3. Triệu chứng nhiễm khuẩn vết mổ 4

1.2. Đại cương về phẫu thuật tiêu hóa 6

1.2.1. Sơ lược giải phẫu hệ tiêu hóa 6

1.2.2. Khái niệm phẫu thuật tiêu hóa 10

1.2.3. Các loại đường rạch trên thành bụng 10

1.3. Một số vi sinh vật gây nhiễm khuẩn vết mổ và tình hình kháng thuốc 11

1.3.1. Một số vi sinh vật gây nhiễm khuẩn vết mổ 11

1.3.2. Tình hình kháng thuốc kháng sinh hiện nay 15

1.4. Các yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn vết mổ 20

1.4.1. Yếu tố bệnh nhân 21

1.4.2. Yếu tố phẫu thuật 24

1.4.3. Yếu tố vi sinh vật 26

1.4.4. Yếu tố môi trường 27

1.5. Dự phòng và điều trị nhiễm khuẩn vết mổ 30

1.5.1. Dự phòng nhiễm khuẩn vết mổ 30

1.5.2. Điều trị nhiễm khuẩn vết mổ 32

1.6. Các nghiên cứu về nhiễm khuẩn vết mổ 36

1.6.1. Các nghiên cứu về nhiễm khuẩn vết mổ trên thế giới 36

1.6.2. Một số nghiên cứu về nhiễm khuẩn vết mổ và nhiễm khuẩn vết    mổ phẫu thuật tiêu hóa tại Việt Nam 39

CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43

2.1. Đối tượng nghiên cứu 43

2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 43

2.3. Phương pháp nghiên cứu 43

2.3.1. Thiết kế nghiên cứu 43

2.3.2. Mẫu và phương pháp chọn mẫu 44

2.4. Kỹ thuật thu thập số liệu 44

2.5. Chỉ tiêu nghiên cứu 45

2.5.1. Đặc điểm chung của bệnh nhân 45

2.5.2. Tình trạng bệnh 45

2.5.3. Tình trạng nhiễm khuẩn vết mổ 46

2.5.4. Các yếu tố nguy cơ gây nhiễm khuẩn vết mổ 46

2.5.5. Điều trị nhiễm khuẩn vết mổ 46

2.6. Tiêu chuẩn, kỹ thuật đánh giá các chỉ số nghiên cứu 46

2.6.1. Tiêu chuẩn chẩn đoán nhiễm khuẩn vết mổ 46

2.6.2. Tiêu chuẩn đánh giá tình trạng bệnh nhân trước phẫu thuật 48

2.6.3. Phân loại phẫu thuật và nguy cơ nhiễm khuẩn vết mổ 49

2.6.4. Tiêu chuẩn đánh giá nguy cơ của phẫu thuật theo chỉ số SENIC 49

2.6.5. Quy trình chăm sóc vết mổ sau phẫu thuật 50

2.6.6. Kỹ thuật lấy bệnh phẩm, vận chuyển, nuôi cấy phân lập và làm kháng sinh đồ vi khuẩn gây nhiễm khuẩn vết mổ phẫu thuật tiêu hóa 51

2.7. Vật liệu nghiên cứu 52

2.7.1. Vật liệu nuôi cấy, phân lập vi khuẩn 52

2.7.2. Vật liệu định danh vi khuẩn 53

2.7.3. Vật liệu phân tích kháng sinh đồ 53

2.7.4. Thiết bị lấy mẫu bệnh phẩm 53

2.7.5. Bệnh án nghiên cứu 53

2.8. Khống chế sai số và phân tích số liệu 53

2.8.1. Khống chế sai số 53

2.8.2. Nhập và xử lý dữ liệu 54

2.8.3. Phân tích dữ liệu 54

2.9. Đạo đức nghiên cứu 54

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 55

3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu 55

3.2. Nguyên nhân và một số yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn vết mổ   phẫu thuật tiêu hóa 61

3.2.1. Tỉ lệ nhiễm khuẩn vết mổ phẫu thuật tiêu hóa 61

3.2.2. Nguyên nhân gây nhiễm khuẩn vết mổ phẫu thuậttiêu hóa 63

3.2.3. Đặc điểm kháng kháng sinh của vi khuẩn gây nhiễm khuẩn vết    mổ phẫu thuật tiêu hóa 65

3.2.4. Các yếu tố liên quan nhiễm khuẩn vết mổ phẫu thuật tiêu hóa 72

3.3. Đánh giá điều trị nhiễm khuẩn vết mổ phẫu thuật tiêu hóa 81

3.3.1. Sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn vết mổ phẫu     thuật tiêu hóa 81

3.3.2. Các biện pháp phối hợp điều trị NKVM phẫu thuật tiêu hóa 84

3.3.3. Kết quả điều trị nhiễm khuẩn vết mổ 86

CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 87

4.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu 87

4.2. Nguyên nhân và một số yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn vết mổ   phẫu thuật tiêu hóa 93

4.2.1. Tỉ lệ nhiễm khuẩn vết mổ phẫu thuật tiêu hóa 93

4.2.2. Nguyên nhân gây nhiễm khuẩn vết mổ phẫu thuật tiêu hóa 96

4.2.3. Đặc điểm kháng kháng sinh của vi khuẩn gây nhiễm khuẩn vết    mổ phẫu thuật tiêu hóa 99

4.2.4. Các yếu tố liên quan nhiễm khuẩn vết mổ phẫu thuật tiêu hóa 103

4.3. Đánh giá điều trị nhiễm khuẩn vết mổ phẫu thuật tiêu hóa 115

4.3.1. Các phương pháp điều trị nhiễm khuẩn vết mổ phẫu thuật tiêu hóa 115

4.3.2. Kết quả điều trị nhiễm khuẩn vết mổ 122

KẾT LUẬN 124

KHUYẾN NGHỊ 126

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

TÀI LIỆU THAM KHẢOLINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: