Nghiên cứu và đánh giá hiệu quả sử dụng phèn nhôm và PAC xử lý nước sông Vũng Liêm cấp nước sinh hoạt cho hộ dân xã Trung Thành Tây với nồng độ phèn từ 15 đến 25

 


Xử lý nước bằng phương pháp keo tụ là cho vào trong nước các chất keo tụ (coagulant). Keo tụ và tạo bông là một quy trình trong xử lý nước, quy trình này sử dụng hóa chất để tách các chất ô nhiễm trong nước thành bùn và sau đó lắng xuống. Các chất này sẽ trung hoà các điện tích của các hạt keo hoà tan trong nước, ngăn cản sự chuyển động hỗn loạn của các ion giúp cho việc liên kết tạo bông keo tụ thuận lợi trong một số trường hợp trong nước có chứa nhiều: Chất rắng lơ lửng, các hạt keo, chất hữu cơ, tảo, vi khuẩn, vi sinh vật. 

Thì cần đến quá trình xử lý có keo tụ tạo bông. Quá trình keo tụ tạo bông là công nghệ loại bỏ các chất ô nhiễm nhờ quá trình làm giảm điện tích Zeta trên bề mặt hạt keo trong nước. Trong nghiên cứu này, em sử dụng hóa chất keo tụ là phèn Nhôm và PAC để xử lý nước sông Vũng liêm cấp nước cho hộ dân xã Trung Thành Tây với nồng độ phèn cho trước là 2, 5, 7, 10, 12%. Xử lý độ đục, độ màu, TSS của nước sông đạt hiệu quả xử lý cao > 80% sử dụng cho sinh hoạt trên mô hình thí nghiệm Jartest. Từ khóa: Jartest, Độ màu, Độ đục, TSS.


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: