Nghiên cứu và xây dựng hệ quản lý luật hỗ trợ phát hiện tấn công mạng cho mã nguồn mở ossec

 


Cùng với tiến trình phát triển chung của nền kinh tế toàn cầu, Internet ra đời được ví như một cuộc cách mạng trong thế giới kinh doanh và truyền thông. Internet đã và đang thay đổi mọi quan điểm về học tập, kinh doanh và đưa chúng ta đến với thời đại mới - thời đại công nghệ số. Internet trở thành một môi trường kinh doanh xoá đi mọi ranh giới quốc gia và tạo ra một thị trường lớn nhất trong lịch sử nhận loại, cùng với nó là sự phát triển như vũ bão của mạng toàn cầu tại Việt Nam.

Bên cạnh những thành tựu to lớn của mạng Internet mang lại cho nhân loại mà chúng ta đang đạt được, nỗi lo về an toàn thông tin ngày càng được quan tâm hơn. Hàng ngày chúng ta được nghe rất nhiều thông tin về các cuộc tấn công vào các hệ

thống thông tin quan trọng với những thiệt hại rất lớn về tài chính, thông tin riêng tư của các cá nhân và các tổ chức. Mục tiêu của các cuộc tấn công mạng thì rất đa dạng, từ những vấn đề cá nhân, những mục đích xấu trong kinh doanh cho đến mục

tiêu chính trị với tầm ảnh hưởng trên nhiều quốc gia. Tội phạm an ninh mạng ngày càng phát triển cả về số lượng, quy mô và mức độ nguy hiểm. Do vậy vấn đề bảo mật, an ninh mạng luôn luôn được bất cứ cá nhân, công ty hay tổ chức đặt lên hàng đầu.


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: