Đồ án mô hình cột trao đổi ion trong xử lý nước cấp

 


Tài nguyên nước là thành phần chủ yếu của môi trường sống, quyết định sự thành công trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia. Hiện nay nguồn tài nguyên thiên nhiên quý hiếm và quan trọng này đang phải đối mặt với nguy cơ ô nhiễm và cạn kiệt. Chính vì vậy mà việc bảo vệ nguồn nước, khai thác nguồn nước hợp lí để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất là một vấn đề đã và đang được quan tâm hiện nay. Nguy cơ thiếu nước, đặc biệt là nước ngọt và nước sạch là một hiểm họa lớn đối với con người cũng như toàn bộ sự sống trên trái đất. Do đó con người cần phải có các biện pháp bảo vệ và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên nước.

Việc cung cấp nước sạch là một vấn đề cần thiết đang được Đảng và Nhà nước ta quan tâm nhằm đáp ứng cho nhu cầu sử dụng nước cho người dân là hết sức quan trọng đặc biệt là tại các trường học nơi có hàng ngàn học sinh, sinh viên có nhu cầu sử dụng nguồn nước rất lớn, nên việc xây dựng một hệ thống xử lí nước cấp là điều cần thiết. Với nguồn nước ngầm tại trường Đại học Công Nghệ Đồng Nai qua quá trình phân tích, bước đầu ghi nhận những chỉ tiêu về chất lượng nước không đủ tiêu chuẩn của Bộ Tài Nguyên Môi Trường. Nhận ra được vấn đề cũng như tầm quan trọng của việc cung cấp nước sạch cho toàn thể sinh viên và cán bộ nhân viên trường nên chúng em đã chọn đề tài: “Tính toán thiết kế mô hình cột trao đổi ion trong xử lí nước cấp” nhằm tạo ra một mô hình xử lí nước, đảm bảo cung cấp một nguồn nước an toàn, chất lượng đến cho người dân.


LINK DOWNLOAD

 


Tài nguyên nước là thành phần chủ yếu của môi trường sống, quyết định sự thành công trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia. Hiện nay nguồn tài nguyên thiên nhiên quý hiếm và quan trọng này đang phải đối mặt với nguy cơ ô nhiễm và cạn kiệt. Chính vì vậy mà việc bảo vệ nguồn nước, khai thác nguồn nước hợp lí để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất là một vấn đề đã và đang được quan tâm hiện nay. Nguy cơ thiếu nước, đặc biệt là nước ngọt và nước sạch là một hiểm họa lớn đối với con người cũng như toàn bộ sự sống trên trái đất. Do đó con người cần phải có các biện pháp bảo vệ và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên nước.

Việc cung cấp nước sạch là một vấn đề cần thiết đang được Đảng và Nhà nước ta quan tâm nhằm đáp ứng cho nhu cầu sử dụng nước cho người dân là hết sức quan trọng đặc biệt là tại các trường học nơi có hàng ngàn học sinh, sinh viên có nhu cầu sử dụng nguồn nước rất lớn, nên việc xây dựng một hệ thống xử lí nước cấp là điều cần thiết. Với nguồn nước ngầm tại trường Đại học Công Nghệ Đồng Nai qua quá trình phân tích, bước đầu ghi nhận những chỉ tiêu về chất lượng nước không đủ tiêu chuẩn của Bộ Tài Nguyên Môi Trường. Nhận ra được vấn đề cũng như tầm quan trọng của việc cung cấp nước sạch cho toàn thể sinh viên và cán bộ nhân viên trường nên chúng em đã chọn đề tài: “Tính toán thiết kế mô hình cột trao đổi ion trong xử lí nước cấp” nhằm tạo ra một mô hình xử lí nước, đảm bảo cung cấp một nguồn nước an toàn, chất lượng đến cho người dân.


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: