ĐỒ ÁN - Quá trình sản xuất giấy bằng phương pháp cơ học

 


Hóa học hiện diện khắp nơi trong cuộc sống. Hóa học không thích phô trương bản thân mình. Nó có mặt xung quanh chúng ta trong những sản phẩm nhỏ bé hàng ngày, đồng thời cũng không thể thiếu bóng hóa học trong những thành tựu ngoạn mục của thế giới. Người ta đã gọi hóa học là một khoa học trung tâm của các khoa học khác, bởi nếu không có hóa học thì không thể có những bước đột phá thăm dò vào không gian, không thể có những phát minh mới trong điều trị bệnh, không thể có những khám phá kì diệu về công nghệ. Hóa học đóng góp rất lớn trong lĩnh vực thực phẩm, thuốc men, năng lượng, nguyên vật liệu, vận chuyển và thông tin liên lạc. Nó cung cấp nguyên liệu cho lĩnh vực vật lý, các chất cơ bản cho sinh học, dược học cũng như nguyên liệu cho các ngành công nghiệp khác.

Phần 1: Khái quát về ngành kỹ thuật………hóa học


NỘI DUNG:


1,Giới thiệu về ngành kỹ thuật hóa học………………..1


2, Chương trình đào tạo KTHH của ĐHBK Hà Nội….4


Phần 2: Khái quát về quá trình……………………4 

 sản xuất (giấy, bột giấy)


II.1Lịch sử của giấy và ngành sản xuất giấy…………………...5


II.1.1 Tình hình sản xuất giấy trên thế giới ………………………..6

II.1.2 Tình hình sản xuất giấy ở Việt Nam


II.2 Tìm hiểu phương pháp sản xuất bột giấy…………………7

bằng phương pháp cơ học


II.2.1.Khái niệm………………………………………………………….9


II.2.2 Tổng quát về quy trình sản xuất bột giấy…………………….. 9


II.2.3 Sản xuất bột cơ ……………………………………………….....10

     II.2.3.1Phương pháp mài…………………………………………   12

II.2.3.2 Phương pháp nghiền……………………………………….17

Phần III: Kết luận và kiến nghị.................................19.

 III.1 Kết luận…………………………………………………………...20 

 III.2 Kiến nghị………………………………………………………… 21

Tài liệu tham khảoLINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: