ĐỒ ÁN - Thiết kế bể aerotank cho hệ thống xử lý nước thải ngành giấy – bột giấy (Thuyết minh + Bản vẽ) 1.1. CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT GIẤY VÀ BỘT GIẤY


Công nghiệp sản xuất giấy và bột giấy thường bao gồm hai công đoạn chính sau :


1.1.1 Sản xuất bột giấy :


Sản xuất bột giấy là quá trình gia công xử lý nguyên liệu để tách các thành phần không phải là xenlulôzơ sao cho thu được bột giấy có hàm lượng xenlulôzơ càng cao càng tốt. Những loại cây dùng làm giấy cần phải có hàm lượng xenlulôzơ cao hơn 35%.

Các thành phần khác như hemixenlulôzơ, lignin, …cần phải thấp để giảm hóa chất dùng cho nấu,tẩy.

Các phương pháp sản xuất bột giấy gồm có : cơ học, nhiệt học và hóa học. Trong các phương pháp đều dùng hóa chất để nấu nhằm tách lignin và các tạp chất ra khỏi xenlulôzơ. Sulfat và sulfit là hai hóa chất được dùng phổ biến,có thể áp dụng nấu nhiều loại nguyên liệu như gỗ, tre, nứa và có khả năng thu hồi hóa chất bằng phương pháp cô đặc-đốt-xút hóa, dịch đen sinh ra được tái sinh và sử dụng lại như dung dịch kiềm cho công đoạn nấu.LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: