Quy trình sản xuất Trà xanh đóng chai

 


Theo quy trình sản xuất hiện đại, về cơ bản, quy trình sản xuất Trà xanh đóng chai bao gồm các bước sau: Tách ly dưỡng chất từ lá trà, lọc ly tâm siêu tốc, phối trộn, khử trùng UHT, chiết rót và đóng nắp.

Bước 1. Trích ly.

Bước 2. Lọc ly tâm siêu tốc.

Bước 3. Phối trộn.

Bước 4. Khử trùng UHT.

Bước 5. Chiết rót và đóng nắp.


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: