SÁCH - Hóa lý kỹ thuật các quá trình luyện thép và hợp kim (Tô Duy Phương)

 


Quá trình luyện thép và hợp kim về bản chất là quá trình của các phản ứng ôxy hoá khử và hoàn nguyên với mục đích là:


- Ôxy hoá khử cacbon, phôtpho, lưu huỳnh và một số nguyên tố không yêu cầu khác ra xỉ tới hàm lượng yêu cầu của mác thép và hợp kim.


- Khử ôxy là quá trình hạ thấp hàm lượng ôxy trong thép và hợp kim đến mức yêu cầu, tạo cho phản ứng ôxy hoá cacbon làm sôi và lắng thép, ngăn ngừa phản ứng ôxy hoá các chất trợ dung tạo xỉ.


- Hoàn nguyên các nguyên tố sắt, mangan, crôm, niken, molypden… và các nguyên tố yêu cầu khác từ xỉ và tạp chất trở lại thép tới hàm lượng yêu cầu của các mác thép và hợp kim.


- Tinh luyện thép là quá trình khử loại ra xỉ từ thép các tạp chất gây hại như lưu huỳnh, phôtpho và các khí ra khỏi thép và hợp kim.


- Hợp kim hoá thép và hợp kim là quá trình phản ứng tương tác giữa các kim loại tạo thép và hình thành hợp kim; phản ứng hợp kim hoá điều chỉnh thành phần đạt yêu cầu của mác thép và hợp kim.


Sách trình bày các nội dung:


- Nhiệt công và nội năng


- Định luật I, II và III nhiệt động lực học


- Nhiệt dung, dẫn nhiệt và nhiệt phản ứng


- Các tính chất của kim loại lỏng: nóng chảy, kết tinh, hoá hơi, độ nhớt, hiện tượng bề mặt (sức căng, lực cố kết, lực dính kết, hấp phụ,…)


- Các dung dịch kim loại lỏng: dung dịch cơ bản (lý tưởng, loãng, điều chỉnh, thực); ôxy, cacbon, lưu huỳnh trong sắt lỏng; sự phân chia crôm, niken giữa xỉ và kim loại lỏng; sự phân chia mangan giữa xỉ và kim loại; khí trong kim loại.


- Xỉ luyện thép và hợp kim: thuyết phân tử về xỉ và thuyết ion về xỉ lỏng.


- Nhiệt động học các phản ứng giữa xỉ và kim loại lỏng


- Nhiệt động học các phản ứng giữa khử trong kim loại lỏng: quá trình khử ôxy, cacbon, lưu huỳnh và photpho.


- Nhiệt động lực học các quá trình tạp chất phi kim.


Ngoài ra, sách còn đề cập đến định luật Hess, đẳng áp, biến thiên entropy, định luật không.


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi Anh "Quocphong Nguyen" Admin Group "Free Load Tài Liệu" và chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.


LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: