SÁCH SCAN - Bài tập Hóa học hữu cơ (GS.TS. Nguyễn Hữu Đĩnh Cb)

 


Bài tập hóa học hữu cơ – 1000 bài tự luận và trắc nghiệm:


Bao gồm hầu hết các loại hợp chất hữu cơ

Từ danh pháp, cấu trúc đến tính chất

Từ phòng thí nghiệm đến nhà máy

Phương pháp hóa học và phương pháp vật lí

Xây dựng phong cách tư duy độc lập, sáng tạo

Cuốn sách Bài tập hóa học hữu cơ này được biên soạn trên cơ sở tiếp thu kinh nghiệm 50 năm đào tạo cử nhân hóa học tại Khoa Hóa học, trường ĐH Sư Phạm Hà Nội, bởi các tác giả sau:


GS. TS. Nguyễn Hữu Đĩnh

PGS.TS. Đặng Đình Bạch

PGS.TS. Lê Thị Anh Đào\ư

PGS.TS. Phạm Hữu Điển

TS. Phạm Văn Hoan


Cuốn sách Bài tập Hóa học hữu cơ này được viết làm tài liệu học tập cho các sinh viên và học viên cao học ngành hóa học. Đồng thời cũng là tài liệu tham khảo tốt cho các cán bộ giảng dạy trẻ, NCS, GV và học sinh THPT.


LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: