SÁCH - Hướng dẫn đồ án môn học công nghệ chế tạo máy (Lê Trung Thực & Đặng Văn Nghìn)

 


Các mục tiêu chính của tập tài liệu này gồm:


1. Hướng dẫn cho sinh viên thực hiện nhiệm vụ thiết kế đồ án môn học một cách nhanh chóng và chính xác theo đúng các yêu cầu quy định đối với đồ án;

2. Hướng dẫn sinh viên phân tích, chọn lựa các phương án kỹ thuật, tra cứu các tài liệu công nghệ hiện có một cách khoa học;

3. Bổ sung những số liệu cần thiết cho việc thực hiện đồ án mà các tài liệu tiếng Việt hiện có còn thiếu;

4. Giúp cho các giáo viên hướng dẫn thực hiện đồ án một cách thống nhất, đánh giá chất lượng chính xác khi sinh viên bảo vệ.ĐẶT MUA SÁCH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY NGAY TẠI ĐÂY > > >


LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

 


Các mục tiêu chính của tập tài liệu này gồm:


1. Hướng dẫn cho sinh viên thực hiện nhiệm vụ thiết kế đồ án môn học một cách nhanh chóng và chính xác theo đúng các yêu cầu quy định đối với đồ án;

2. Hướng dẫn sinh viên phân tích, chọn lựa các phương án kỹ thuật, tra cứu các tài liệu công nghệ hiện có một cách khoa học;

3. Bổ sung những số liệu cần thiết cho việc thực hiện đồ án mà các tài liệu tiếng Việt hiện có còn thiếu;

4. Giúp cho các giáo viên hướng dẫn thực hiện đồ án một cách thống nhất, đánh giá chất lượng chính xác khi sinh viên bảo vệ.ĐẶT MUA SÁCH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY NGAY TẠI ĐÂY > > >


LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: