SÁCH SCAN - Thuật toán thông dụng (Trần Đỗ Hùng) Thuật toán thông dụng và cấu trúc dữ liệu cơ bản là những kiến thức cơ sở trong lập trình. Đây cũng là những chuyên đề được đưa vào chương trình Tin học của học sinh, sinh viên Chuyên tin. Đặc biệt, nội dung này cần thiết khi giải các bài toán Tin học dành cho học sinh giỏi Trung học Phổ thông.


Do đã có một số cuốn sách tham khảo trước đây và tài liệu giáo khoa Chuyên tin đề cập tới các chuyên đề riêng biệt thuộc lĩnh vực này nên trong cuốn " Thuật toán thông dụng" tác giả không đề cập lại chi tiết những kiến thức đó. Tuy nhiên, đôi chỗ do mức độ cần thiết tác giả có sơ lược tóm tắt lại để việc trình bày được hệ thống.


Cuốn sách này gồm 6 chương:


Chương I: Kiến thức cơ sở.


Chương II: Thuật toán lý thuyết số.


Chương III: Thuật toán tìm kiếm.


Chương IV: Thuật toán sắp xếp.


Chương V: Nguyên lý tham.


Chương VI: Bài tập lý thuyết trò chơi.LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: