TIÊU CHUẨN và PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG xúc XÍCH

 


Xúc xích đang là một trong những mặt hàng  rất ưa chuộng và được tiêu thụ rất nhiều trên thị trường. Do nhu cầu sử dụng ngày càng nhiều nên việc đảm bảo chất lượng của các sản phẩm xúc xích đang một vấn đề nóng. Và tìm hiểu về các phương pháp kiểm soát chất lượng của các thành phần nguyên liệu trong sản xuất xúc xích đang là vấn đề cần chú ý trong việc đảm bảo chất lượng của các sản phẩm xúc xích.

Với sự giúp đỡ của Thầy Cô trong Khoa Công nghệ thực phẩm và giáo viên hướng dẫn cùng với lý do trên mà em xin được thực hiện tìm hiểu về đề tài “Tìm Hiểu Tiêu Chuẩn Và Các Phương Pháp Kiểm Tra Chất Lượng  Xúc Xích” 

Việc kiểm soát các chỉ tiêu của xúc xích có ảnh hưởng lớn đến việc đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh của xúc xích


NỘI DUNG:


1.1. Lịch sử hình thành 2

1.2. Các loại xúc xích trên thị trường 4

1.3. Giới thiệu về nguyên liệu 6

1.3.1. Nguyên liệu chính 6

1.3.2 Phụ liệu 14

1.3.3. Gia vị 16

1.3.3.1. Muối 16

1.3.3.2. Đường. 16

1.3.3.3. Bột ngọt. 17

1.3.3.4. Bột tiêu đen 17

1.3.4. Phụ gia 17

1.3.5. Hương liệu. 21

1.3.6. Polyphotphat. 21

CHƯƠNG II .TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CỦA SẢN PHẨM 24

XÚC XÍCH 24

2.1. Sản Phẩm Xúc Xích 24

2.2. Tiêu Chuẩn Chất Lượng Sản Phẩm 24

2.2.1 Các chỉ tiêu  cảm quan 24

2.2.2 Các chỉ tiêu lý – hoá 25

2.2.3 Chỉ tiêu hàm lượng kim loại nặng 25

2.2.4 Các chỉ tiêu vi sinh vật 26

CHƯƠNG III.  PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG XÚC XÍCH 27

3.2 Các Phương Pháp Kiểm Tra Các Chỉ Tiêu Chất Lượng Của Sản Phẩm Xúc Xích 27

3.2.1.  Phương pháp xác định chất lượng xúc xích theo Tiêu chuẩn Việt Nam. 27

3.2.1.1. Xác định tổng số vi sinh vật hiếu khí 28

3.2.1.2. Đo độ PH cho sản phẩm 29

3.2.1.3.  Xác định hàm lượng nitrit. 32

3.2.1.4.  Xác định hàm lượng cadimi. 35

3.2.1.5  Xác định hàm lượng thủy ngân. 40

3.2.1.6  Xác định coliform. 43

3.2.1.7.  Xác định SALMONELLA trên đĩa thạch 46

CHƯƠNG IV.   KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57

TÀI LIỆU THAM  KHẢO 58


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: