Bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích công tác tuyển dụng lao động tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Hữu Thịnh

         


Đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế tự do cạnh tranh, cùng với xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng, tất yếu doanh nghiệp dù bất cứ loại hình nào cũng phải đối mặt với những khó khăn, thử thách và phải chấp nhận quy luật đào thải từ phía thị trường. Trước tình hình đó, đòi hỏi các doanh nghiệp phải ngày càng nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển nhanh và bền vững.

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ Việt Nam đang phát triển mạnh, hòa nhập vào nhịp tăng trưởng của ngành gỗ thế giới. Đặc biệt, tập trung ở khu vực miền Nam và miền Trung. 

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hữu Thịnh là công ty nằm trên địa bàn tỉnh Bình Định – Đây là một trong những trung tâm chế biến đồ gỗ xuất khẩu hàng đầu cả nước. Mặc dù, Công ty ra đời và hoạt động trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam còn phát triển chậm so với các quốc gia trong khu vực và thế giới nhưng với nỗ lực không ngừng, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn ổn định và ngày càng phát triển, góp phần không nhỏ trong việc giải quyết công ăn việc làm, phát triển kinh tế - xã hội. Những năm qua, Công ty đã có những bước tiến vượt bậc, là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu về sản xuất, xuất khẩu đồ gỗ nội thất lớn nhất tại Bình Định.


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: