Công nghệ và sản phẩm thanh long chế biến Họ xưcmg rồng (Cactaceae) gồm khoảng 120 - 200 chi gồm từ 1500 - 2000 loài được tìm thấy đặc biệt là ở vùng bán sa mạc, vùng nhiệt đới nóng của Mỹ Latinh. Cactaceae thuồng được trồng để làm cảnh, nhưng cũng có đến gần 250 loài được canh tác để lấy quả và cung cấp cho công nghiệp. Tuy nhiên, một số ít loài có giá trị kinh tế. Chi Opuntia mill có lẽ được canh tác nhiều nhất để lấy quả (cactus pear, prickly pear). Ở Mỹ Latinh, nhiều loài khác nhau được canh tác và trái của nó được gọi là thanh long. Tên chung và tên địa phưong làm cho sự phân loại thực vật chúng khó khăn. Tuy nhiên, tất cả thanh long được nhóm vào 4 chi chính (main genera): Stenocereus Britton & Rose, Cereus Mill, Selenicereus Riccob và Hylocereus Britton & Rose. Chúng tôi tập trung đặc biệt vào chi Hylocereus. Hylocereus có đặc điểm thân leo với rễ ở trên không và tạo ra trái có bề mặt láng trên đó gắn những “vảy” lá lớn. Hylocereus là lưỡng bộ (2n = 22). Sau đây là khóa phân loại theo Britton và Rose cho chi Hylocereus.


NỘI DUNG:


TỔNG QUAN 5

1.1 Phân loại 5

1.2 Nguồn gốc và đặc điểm sinh thái    7

1.2.1 Nguồn gốc 7

1.2.2 Điều kiện sinh trưởng 7

1.2.3 Sự ra hoa 8

2. THU HOẠCH: 9

2.1. Thu hoạch 9

2.2. Thay đổi của toái thanh long trong quá trình chín 11

2.3. ứng dụng chitosan làm màng bao bảo quản toái thanh long 12

3. THÀNH PHẦN HÓA HỌC 14

3.1. Thành phần hoá học cơ bản 14

3.1.1 Carbohydrrate 15

3.1.2 Sắc tố 16

3.1.3 Các hợp chất có hoạt tính khác 17

3.1.4 Polysacharide từ thành tế bào của thịt toái 19

3.2. Hạt thanh long 20

3.3. Thành phần hóa học của vỏ toái thanh long 22

4. THANH LONG BÌNH THUẬN VIỆT NAM, ĐẶC ĐIỂM VÀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT 24

5. SẢN PHẨM 26

5.1. Trái tươi: 26

5.2. Nước thanh long đóng lon: 27

5.3. Dragon fruit juice concentrate: 27

5.4. Dragon fruit jam: 27

5.5. Freeze dried pitaya: (thanh long say): 28

5.6. Dragon fruit juice enzyme (fermented dragon fruit juice): 29

5.7. Sản phẩm khác 29

6. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỘT SỐ SẢN PHẨM TỪ TRÁI THANH LONG 31

6.1. Nguyên liệu 31

6.1.1. Trái thanh long: 31

6.1.2. Nước 31

6.1.3. Syrup đường 34

6.1.4. Acid citric 35

6.1.5. Phụ gia tạo đăc (thickening agent): xanthan gum 36

6.1.6. Vitamine c 37

6.2. Quy trình công nghệ 38

6.3. Giải thích một số quá trình 39

7. KẾT LUẬN 47


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: