EBOOK - Mạch điện (Trần Tùng Giang & Lê Thị Thanh Hoàng)

 


Đây là môn học cơ sở kỹ thuật nhằm cung cấp cho sinh viên các phương pháp phân tích, tổng hợp mạch, làm cơ sở để thiết kế các hệ thống điện - điện tử.


NỘI DUNG:


Chương 1: Những khái niệm cơ bản về mạch điện


Chương 2 : Các phương pháp phân tích mạch


Chương 3: Mạch xác lập điều hòa


Chương 4: Mạch điện 3 pha


Chương 5: Mạng hai cửa


Chương 6: Phân tích mạng trong miền thời gian ( quá trình quá độ )


Chương 7: Phân tích mạng trong miền tần số


Chương 8: Mạch không tuyến tính( Mạch phi tuyến)


LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

 

LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: