GIÁO TRÌNH - Tính nhiệt trong lò hơi (GS.TSKH. Nguyễn Sỹ Mão)

 


Đồ án môn học lò hơi là một trong ba đồ án môn học yêu cầu bắt buộc đối với tất cả sinh viên Đaị học  ngành năng lượng noí chung và ngành nhiệt điện nói riêng. Tính toán nhiệt là công việc đầu tiên của đồ án môn học cũng như việc thiết kế chế tạo một lò hơi. Đây là khâu quan trọng bậc nhất có tính chất quyết định toàn bộ bản thiết kế.

                             

Để tính nhiệt phải ứng dụng một cách tổng hợp các môn khoa học cơ bản, các môn cơ khí  kỹ thuật và các môn chuyên môn của ngành nhiệt cả về mặt lý thuyết lẫn về mặt thực nghiệm nữa.

                              Ở các nước công nghiệp phát triển như: Liên xô (trước đây) , Nga (ngày nay), Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Trung Quốc đều có những tiêu chuẩn tính toán nhiệt lò hơi của riêng mình. Ở nước ta chưa có bản tiêu chuẩn tính nhiệt lò hơi của nhà nước, vì vậy quá trình thiết kế ở mỗi nơi,  mỗi lúc tùy theo sự hiểu biết của cán bộ kỹ thuật, của các kỹ sư mà sử dụng cách tính hoặc các số liệu tham khảo khác nhau. Điều này đem đến những điều không thuận tiện trong công tác tính toán thiết kế lò hơi và thiết bị nhiệt khác.

        Để góp phần xây dựng một bộ sổ tay kĩ thuật nhiệt nói chung , tính nhiệt lò hơi nói riêng của Việt nam, chúng tôi xây dựng một phương pháp tính nhiệt lò hơi gồm những phần cơ bản nhất về lý thuyết ứng dụng vào tính toán nhiệt, phương pháp giải bài toán tính nhiệt, các ví dụ các toán đồ thực nghiệm, các biểu cần thiết cho quá trình tính toán. Khi biên soạn chúng tôi dựa vào tiêu chuẩn tính nhiệt lò hơi của Nga làm chính, có bổ sung các phần mới, hoặc các số liệu ở các tài liệu khác theo tiêu chuẩn ASME. 

              Bản tính nhiệt chia làm 6 chương như sau:

   Chương 1: Nhiêm vụ thiết kế và phương pháp tính

   Chương 2: Các tính tóan về đặc tính nhiên liêụ

   Chương 3: Tính cân bằng nhiệt lò hơi

   Chương 4:  Thiết kế buồng lửa

   Chương 5:Tính trao đổi nhiệt trong các bề mặt đối lưu và nửa bức xạ.

   Chương 6: Ví dụ về tính toán thiết kế cụ thể lò hơi 

                     và các phụ lục , các mẫu lò hơi điển hình

       Bản tính nhiệt được dùng làm  gíao trình cho môn học “ Đồ án môn học lò hơi” của các sinh viên ngành Nhiệt , đồng thời cũng làm tài liệu tham khảo cho các kĩ sư ngành nhiệt trong các viện nghiên cứu, trong các xí nghiệp và nhà máy chế tạo thiết bị nhiệt khác.

                                                                                     

LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: