KHẢO SÁT CÁC TRƯỜNG HỢP NHIỄM EHRLICHIA CANIS, ANAPLASMA PLATYSTRÊN CHÓ VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊTẠI PHÒNG KHÁM THÚ Y THANH TUYỀN

 


Anaplasma platys trên chó và hiệu quả điều trị tại phòng khám thú y Thanh Tuyền” từ ngày….tháng….năm 2019 đến ngày…..tháng ….năm 2019 Nghiên cứu được thực hiện trên những cá thể nghi ngờ nhiễm bệnh và tiến hành chẩn đoán bằng các phương pháp test nhanh, xét nghiệm chỉ số sinh lý, sinh hóa máu để xác định bệnh, từ đó có thể đưa ra tiên lượng và phương pháp điều trị thích hợp.

Thông qua việc lập hồ sơ bệnh án theo dõi chẩn đoán, điều trị cho 918 ca. Kết quả thu được có307 ca với biểu hiện ban đầu của bệnh ký sinh trùng đường máu. Kết quả chẩn đoán lâm sàng và cận lâm sàng cho thấy có 150 ca được chẩn đoán bệnh do Ehrlichia canis và bệnh do Anaplasma platys gây ra, chiếm 16,33%.Trong đó, tỷ lệ dương tính Ehrlichia canis chiếm 10,45% và Anaplasma platys chiếm 5,88%.

                                                                                     

LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: