ĐỒ ÁN - Thiết bị cô đặc nước mía một nồi liên tục Ngành công nghiệp mía đường là ngành công nghiệp lâu đời ở nước ta. Tuy nhiên, đó chỉ là các hoạt động sản xuất một cách đơn lẻ, năng xuất thấp, các ngành công nghiệp có liên quan không gắn kết với nhau đã gây khó khăn cho việc phát triển cộng nghiệp đường mía.Trong những năm qua, ở một số tỉnh thành của nước ta, ngành công nghiệp mía đường đã có bước nhảy vọt rất lớn. Mía đường vừa tạo ra sản phẩm đường làm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp như bánh, kẹo, sữa… đồng thời tạo ra phế liệu là nguyên liệu quý với giá rẻ cho các ngành sản xuất như rượu…


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH

I. Giới thiệu tổng quan 5

II. Nguyên liệu và sản phẩm của quá trình 6

1. Đặc điểm nguyên liệu 6

2. Đặc điểm sản phẩm 6

III. Giới thiệu quy trình công nghệ 7

1. Cô đặc và quá trình cô đặc 7

1.1. Định nghĩa 7

1.2. Các phương pháp cô đặc 7

1.3. Bản chất của sự cô đặc do nhiệt 7

1.4. Ứng dụng của sự cô đặc 8

1.5. Đánh giá khả năng phát triển của sự cô đặc 8

2. Các thiết bị cô đặc nhiệt 8

2.1. Phân loại và ứng dụng 8

3. Các thiết bị và chi tiết trong cô đặc 9

4. CHỌN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 10

4.1. Quy trình công nghệ 10

4.2. Nguyên tắc hoạt động của hệ thống cô đặc 10

4.3. Nguyên lí làm việc của nồi cô đặc 10

4.4. Nguyên tắc hoạt động của ống tuần hoàn trung tâm 10

CHƯƠNG 2: CÂN BẰNG VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

I. Dữ liệu ban đầu 11

II. Tính cân bằng vật chất11

2.1.    Suất lượng nhập liệu (Gđ) 11

2.2. Tổng lượng hơi thứ bốc lên (W) 11

III. Tính cân bằng năng lượng 11

1. Cân bằng nhiệt lượng 11

2. Tính toán truyền nhiệt 14

a. Nhiệt tải riêng phía hơi ngưng ( q1) 14

b. Nhiệt tải riêng phía tường (qv) 15

c. Nhiệt tải riêng phía dung dịch (q2) 16

d. Tính nhiệt lượng do hơi đốt cung cấp 17

e. Hệ số truyền nhiệt K cho quá trình cô đặc 17

f. Diện tích do bề mặt truyền nhiệt 17

CHƯƠNG 3: TÍNH THIẾT BỊ CHÍNH

I. Thiết bị cô đặc 18

1. Kích thước buồng đốt 18

2. Tính buồng bốc 20

3. Tính kích thước các ống dẫn liệu, tháo liệu 21

II. TÍNH CƠ KHÍ CHO CÁC CHI TIẾT THIẾT BỊ 23

1. Tính cho buồng đốt 23

2. Tính cho buồng bốc 24

3. Tính nắp thiết bị 28

4. Tính đáy thiết bị 29

5. Tính mặt bích 30

6. Tính vỉ ống 31

7. Tính tai treo chân đỡ 34

III. Bản vẽ thiết bị chính 37

CHƯƠNG 4: TÍNH THIẾT BỊ PHỤ

I. Thiết bị ngưng tụ baromet 38

1. Lượng nước lạnh tưới vào thiết bị ngưng tụ 38

2. Thể tích không khí và khí không ngưng cần hút ra khỏi thiết bị 38

3. Các kích thước chủ yếu của thiết bị ngưng tụ 38

4. Tính thiết bị gia nhiệt nhập liệu 41

5. Tính bơm nhập liệu 47

6. Tính bơm tháo liệu 48

7. Bề dày lớp cách nhiệt 49

II. Bản vẽ sơ đồ thiết bị 50


CHƯƠNG 5: TÍNH GIÁ THÀNH THIẾT BỊ

5.Tính thiết bị chính 51

6. Đơn giá các loại thiết bị chính 52

7. Tính thiết bị phụ 52

8.Giá thành chế tạo bằng 200% tiền vật tư 52LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: