SÁCH - Lưới Điện Và Hệ Thống Điện -Tập 2 (Trần Bách)Tập 2 của bộ sách Lưới Điện và Hệ Thống Điện trình bày các vấn đề về chế độ vận hành bình thường của hệ thống điện, bao gồm các nhà máy điện và lưới hệ thống. Sách gồm 4 chương như sau:


Chương 1: Chế độ làm việc của hệ thống điện. Giới thiệu khái quát về cấu trúc nguồn điện và lưới hệ thống, các chế độ làm việc, điều kiện tồn tại chế độ làm việc bình thường, cách đánh giá các chế độ đó. Các điều kiện cần và đủ để điều chỉnh tối ưu các chế độ làm bình thường.


Chương 2: Điều chỉnh chất lượng điện năng. Trình bày vấn đề điều chỉnh tần số trong hệ thống điện và điều chỉnh điện áp trên lưới hệ thống.


Chương 3: Chế độ vận hành kin tế của hệ thống điện. Ở đây chủ yếu là vấn đề phân bố  tối ưu công suất để giảm chi phí nhiên liệu.


Chương 4: Độ tin cậy của hệ thống điện. Trong chương này đề cập đến vấn đề độ tin cậy từ nguồn điện đến lưới phân phối.


Những  vấn đề có tính chất cơ sở sẽ được trình bày rất kỹ, có ví dụ và các số liệu giúp bạn đọc tự tính toán các bài tập cần thiết. Còn các vấn đề phức tạp hơn như các mô hình toán học để giải quyết các bài toán áp dụng trong hệ thống điện thì chỉ giới thiệu một số mô hình và phương pháp giải nói chung, để bạn đọc tham khảo và dễ dàng tiếp cận khi đọc các tài liệu sâu hơn.


NỘI DUNG:Chương 1. Chế độ làm việc của hệ thống điện


Chương 2. Điều chỉnh chất lượng điện năng


Chương 3. Chế độ kinh tế của hệ thống điện


Chương 4. Độ tin cậy của hệ thống điện


LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)


M_tả

Không có nhận xét nào: